Uchwała nr XLIV/300/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 05.09.2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie nieruchomości położonych w obrębie 0008 Kawęczyn.

Uchwała nr XLIV/300/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 05.09.2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie nieruchomości położonych w obrębie 0008 Kawęczyn.