Uchwała nr XLIV/298/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 05.09.2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne przejęcie umową użyczenia pomieszczeń znajdujących się w budynku strażnicy OSP w Ska

Uchwała nr XLIV/298/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 05.09.2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne przejęcie umową użyczenia pomieszczeń znajdujących się w budynku strażnicy OSP w Skarżynie.