Uchwała nr XLIV/297/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 05.09.2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2018 podjętą podczas tej sesji

Uchwała nr XLIV/297/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 05.09.2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2018 podjętą podczas tej sesji.