Nazwa, dane adresowe

Adres

Urząd Gminy w Kawęczynie
62 - 704 Kawęczyn
tel/fax.  (0 - 63) 278 - 57 - 92
                         288- 50 31,14