Nasza strona Główny BIP
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Kawęczyn w 2016 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ewa Frątczak
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewa Frątczak (20 / 1 / 2016)
- zaakceptowanie treści informacji: Ewa Frątczak (20 / 1 / 2016)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewa Frątczak (20 / 1 / 2016)
Oglądano 891 razy
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ewelina Buda
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Buda (21 / 12 / 2015)
- zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Buda (21 / 12 / 2015)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Buda (21 / 12 / 2015)
Oglądano 1203 razy
SPRAWOZDANIE Z KONSUTACJI W SPRAWIE ROCZNEGO PLANU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI.
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ewa Frątczak
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewa Frątczak (28 / 9 / 2015)
- zaakceptowanie treści informacji: Ewa Frątczak (28 / 9 / 2015)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewa Frątczak (28 / 9 / 2015)
Oglądano 2104 razy
Ogłoszenie konsultacji w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Kawęczyn z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 r.
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ewa Frątczak
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewa Frątczak (7 / 9 / 2015)
- zaakceptowanie treści informacji: Ewa Frątczak (7 / 9 / 2015)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewa Frątczak (7 / 9 / 2015)
Oglądano 2329 razy
Informacja o rostrzygnięciu konkursu na zorganizowanie czasu wolnego dla emerytów z terenu Gminy Kawęczyn
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ewa Frątczak
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewa Frątczak (5 / 8 / 2015)
- zaakceptowanie treści informacji: Ewa Frątczak (5 / 8 / 2015)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewa Frątczak (5 / 8 / 2015)
Oglądano 2724 razy
Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym z dn 10.07.2015 r.
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ewa Frątczak
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewa Frątczak (10 / 7 / 2015)
- zaakceptowanie treści informacji: Ewa Frątczak (10 / 7 / 2015)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewa Frątczak (10 / 7 / 2015)
Oglądano 3024 razy
Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Kawęczyn z siedzibą w Kowalach Pańskich poszukuje pracownika na zastępstwo w Bibliotece Publicznej Gminy Kawęczyn Filia w Tokarach Pierwszych z terminem zatrudnienia od dnia 15 czerwca 2015 r.
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Krzysztof Ostojski
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krzysztof Ostojski (25 / 5 / 2015)
- zaakceptowanie treści informacji: Krzysztof Ostojski (25 / 5 / 2015)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Krzysztof Ostojski (25 / 5 / 2015)
Oglądano 3463 razy
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert ogłoszonego zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Kawęczyn dn. 31.03.2015 r.
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Tomasz Musialowski
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Musialowski (28 / 4 / 2015)
- zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Musialowski (28 / 4 / 2015)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Musialowski (28 / 4 / 2015)
Oglądano 3637 razy
Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert z dn. 03.04.2015 r.
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Tomasz Musialowski
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Musialowski (3 / 4 / 2015)
- zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Musialowski (3 / 4 / 2015)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Musialowski (3 / 4 / 2015)
Oglądano 3820 razy
Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert ogloszonego dn. 07.01.2015 r.
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Tomasz Musialowski
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Musialowski (6 / 2 / 2015)
- zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Musialowski (6 / 2 / 2015)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Musialowski (6 / 2 / 2015)
Oglądano 4193 razy
Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert z dn. 07.01.2015 r.
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Tomasz Musialowski
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Musialowski (7 / 1 / 2015)
- zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Musialowski (7 / 1 / 2015)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Musialowski (7 / 1 / 2015)
Oglądano 4389 razy
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji Projektu Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2015 r.
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Tomasz Musialowski
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Musialowski (24 / 10 / 2014)
- zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Musialowski (24 / 10 / 2014)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Musialowski (24 / 10 / 2014)
Oglądano 4833 razy
Ogłoszenie konsultacji w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Kawęczyn z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 r.
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Tomasz Musialowski
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Musialowski (15 / 10 / 2014)
- zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Musialowski (15 / 10 / 2014)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Musialowski (15 / 10 / 2014)
Oglądano 4905 razy
Informacja rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego dn.09.09.2014 r.
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Tomasz Musialowski
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Musialowski (7 / 10 / 2014)
- zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Musialowski (7 / 10 / 2014)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Musialowski (7 / 10 / 2014)
Oglądano 4949 razy
Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych z d. 09.09.2014 r.
Załączniki:
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Tomasz Musialowski
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Musialowski (9 / 9 / 2014)
- zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Musialowski (9 / 9 / 2014)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Musialowski (9 / 9 / 2014)
Oglądano 5103 razy
Informacja o rozstrzygnięciu Otwartego Konkursu Ofert z dn. 03 czerwca 2014 r.
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Tomasz Musialowski
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Musialowski (30 / 6 / 2014)
- zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Musialowski (30 / 6 / 2014)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Musialowski (30 / 6 / 2014)
Oglądano 5521 razy
Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert z dn. 03.06.2014 r.
Załączniki:
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Tomasz Musialowski
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Musialowski (3 / 6 / 2014)
- zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Musialowski (4 / 6 / 2014)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Musialowski (4 / 6 / 2014)
Oglądano 5752 razy
Informacja o rozstrzygnięciu Otwartego Konkursu Ofert z dn. 29.04.2014 r.
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Tomasz Musialowski
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Musialowski (23 / 5 / 2014)
- zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Musialowski (23 / 5 / 2014)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Musialowski (23 / 5 / 2014)
Oglądano 5880 razy
O G Ł O S Z E N I E

Znak FZP.061.1.2013                                                     Kawęczyn, dnia 20.05.2014 r.

O G Ł O S Z E N I E

Wójta Kawęczyna

Na podstawie art. 30, art. 39 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 40 ustawy z dnia 3 października

2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w

ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr

199, poz. 1227 ze zmianami)

z a w i a d a m i a m

o możliwości zapoznania się z projektem dokumentu „Strategia Rozwoju Gminy

Kawęczyn na lata 2014-2020” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ustaleń

projektu Strategii w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Projekt Strategii wraz z prognozą oddziaływania na środowisko jest wyłożony do

publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Kawęczyn, Punkt Informacyjny w

godzinach pracy urzędu, oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Kawęczyn

(ww.bip.kaweczyn.pl)

Wnioski i uwagi do wyżej wymienionej dokumentacji należy składać w dniach od

20.05.2014 r. do 10.06.2014 r. :

1. na piśmie na adres: Urząd Gminy Kawęczyn, Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn

2. drogą elektroniczną, opatrzone tematem: „Wniosek do prognozy oddziaływania na

środowisko – Strategia Kawęczyn” na adres: ugkaweczyn@kaweczyn.pl;

3. osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Kawęczyn, Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn

pokój nr 1 w godzinach otwarcia Urzędu.

Organem właściwym do rozparzenia wniosków i uwag jest Wójt Gminy Kawęczyn.

Wnioski i uwagi powinny zwierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz

przedmiot wniosku i uwagi.

Informacje o projekcie niniejszego programu oraz prognozie oddziaływania na środowisko

umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych (zgodnie z art. 21 w/w ustawy) na

stronie ww.bip.kaweczyn.pl / zakładka Informacje Środowiskowe. Natomiast niniejsze

obwieszczenie zamieszczono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy

Kawęczyn ww.bip.kaweczyn.pl zakładka Ogłoszenia oraz na tablicach ogłoszeń w

siedzibie Urzędu Gminy Kawęczyn oraz w lokalnej gazecie Echo-Turku.

 

prognoza Strategii Kawęczyn16.04.2014.pdf

Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Monika Jatczak
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Jatczak (20 / 5 / 2014)
- zaakceptowanie treści informacji: Monika Jatczak (20 / 5 / 2014)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Jatczak (20 / 5 / 2014)
Oglądano 5914 razy
Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert z dn. 29.04.2014 r.
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Tomasz Musialowski
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Musialowski (29 / 4 / 2014)
- zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Musialowski (29 / 4 / 2014)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Musialowski (29 / 4 / 2014)
Oglądano 6112 razy
Ogłoszenie Otwartego konkursu ofert Zarządzeniem Nr 8/2014 ojta Gminy Kawęczyn z dn. 28.01.2014 r.
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Tomasz Musialowski
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Musialowski (28 / 1 / 2014)
- zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Musialowski (28 / 1 / 2014)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Musialowski (28 / 1 / 2014)
Oglądano 6713 razy
Sprawozdanie z konsultacji projektu uchwały „Roczny Program współpracy Gminy Kawęczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontaria
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Tomasz Musialowski
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Musialowski (23 / 10 / 2013)
- zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Musialowski (23 / 10 / 2013)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Musialowski (23 / 10 / 2013)
Oglądano 7298 razy
Konsultacje w sprawie rocznego Programu Wspolpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi na 2014 r.
Załączniki:
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Tomasz Musialowski
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Musialowski (15 / 10 / 2013)
- zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Musialowski (15 / 10 / 2013)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Musialowski (15 / 10 / 2013)
Oglądano 7348 razy
Informacja w sprzwie rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert ogłoszonego dn. 30.04.2013 r.
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Tomasz Musialowski
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Musialowski (27 / 5 / 2013)
- zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Musialowski (27 / 5 / 2013)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Musialowski (27 / 5 / 2013)
Oglądano 8586 razy
Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert zgodnie z Zarządzeniem Nr 23)2013 Wójta Gminy Kaweczyn z dn. 30.04.2013 r.
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Tomasz Musialowski
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Musialowski (30 / 4 / 2013)
- zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Musialowski (6 / 5 / 2013)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Musialowski (6 / 5 / 2013)
Oglądano 8934 razy
Informacja w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego dn. 15.02.2013r.
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Tomasz Musialowski
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Musialowski (15 / 3 / 2013)
- zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Musialowski (15 / 3 / 2013)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Musialowski (15 / 3 / 2013)
Oglądano 9370 razy
Informacja o wynikach naboru na zastepstwo pracownika obsługi punktu przedszkolnego w oddziale w Kawęczynie POKL 9.1.1
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ewelina Buda
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Buda (26 / 2 / 2013)
- zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Buda (26 / 2 / 2013)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Buda (26 / 2 / 2013)
Oglądano 9570 razy
Informacja w sprawie rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert w dn. 29.01.2013 r.
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Tomasz Musialowski
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Musialowski (22 / 2 / 2013)
- zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Musialowski (22 / 2 / 2013)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Musialowski (22 / 2 / 2013)
Oglądano 9624 razy
Ogłoszenie Otwartego konkursu Ofert z dn. 15.02.2013 r. w wzakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Tomasz Musialowski
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Musialowski (15 / 2 / 2013)
- zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Musialowski (15 / 2 / 2013)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Musialowski (15 / 2 / 2013)
Oglądano 9746 razy
Ogłoszenie o naborze na zastępstwo pracownika obsługi punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Kawęczynie w ramach projektu "Przedszkolaki na start" POKL 9.1.1
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ewelina Buda
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Buda (15 / 2 / 2013)
- zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Buda (22 / 2 / 2013)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Buda (22 / 2 / 2013)
Oglądano 9759 razy
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert z dn. 29.01.2013 r. w zakresie "wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu".
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Tomasz Musialowski
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Musialowski (29 / 1 / 2013)
- zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Musialowski (29 / 1 / 2013)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Musialowski (29 / 1 / 2013)
Oglądano 9930 razy
Sprawozdanie z konsultacji "rocznego programu wspołpracy Gminy Kawęczyn z organizacjami pozarządowymi..."
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Tomasz Musialowski
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Musialowski (8 / 11 / 2012)
- zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Musialowski (8 / 11 / 2012)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Musialowski (8 / 11 / 2012)
Oglądano 10707 razy
Ogłoszenie konsultacji rocznego programu współpracy Gminy Kawęczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Tomasz Musialowski
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Musialowski (18 / 10 / 2012)
- zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Musialowski (19 / 10 / 2012)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Musialowski (19 / 10 / 2012)
Oglądano 10892 razy
Informacja dla pracodawców ubiegających się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ewelina Buda
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Buda (26 / 9 / 2012)
- zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Buda (26 / 9 / 2012)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Buda (26 / 9 / 2012)
Oglądano 11068 razy
Informacja o wynikach naboru na zastepstwo nauczyciela wychowania przedszkolnegow oddziale w Kowalach Pańskich i pomocy nauczyciela w oddziale Kawęczynie
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ewelina Buda
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Buda (28 / 8 / 2012)
- zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Buda (30 / 8 / 2012)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Buda (30 / 8 / 2012)
Oglądano 11421 razy
Informacja o rozstrzygnięci otwartego konkursu ofert.
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Tomasz Musialowski
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Musialowski (24 / 8 / 2012)
- zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Musialowski (24 / 8 / 2012)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Musialowski (24 / 8 / 2012)
Oglądano 11553 razy
Ogłoszenie o naborze na zastępstwo nauczyciela wychowania przedszkolnego Oddział w Kowalach Pańskich oraz pomoc nauczyciela wychowania przedszkolnego w Oddziale w Kawęczynie w ramach projektu "Przedszkolaki na start" POKL 9.1.1
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ewelina Buda
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Buda (21 / 8 / 2012)
- zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Buda (24 / 8 / 2012)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Buda (24 / 8 / 2012)
Oglądano 11668 razy
ogłoszenie otwartego konkursu ofert w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Tomasz Musialowski
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Musialowski (30 / 7 / 2012)
- zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Musialowski (30 / 7 / 2012)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Musialowski (30 / 7 / 2012)
Oglądano 11944 razy
Informacja o wyborze oferty w ramach ogłoszenia otwartego konkursu ofert z dn. 01.06.2012 r.
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Tomasz Musialowski
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Musialowski (27 / 6 / 2012)
- zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Musialowski (27 / 6 / 2012)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Musialowski (27 / 6 / 2012)
Oglądano 12255 razy
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko specjalisty ds. realizacji projektu „Nasze dzieci- nasza przyszłość – projekt dla szkół Gminy Kawęczyn” POKL 9.1.2
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ewelina Buda
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Buda (26 / 6 / 2012)
- zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Buda (26 / 6 / 2012)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Buda (26 / 6 / 2012)
Oglądano 12262 razy
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Kaweczyn Nr 23/2012 z dn. 01.06.2012 r.
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Tomasz Musialowski
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Musialowski (1 / 6 / 2012)
- zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Musialowski (1 / 6 / 2012)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Musialowski (1 / 6 / 2012)
Oglądano 12447 razy
Informacja o wynikach oceny formalnej ofert na zastepstwo nauczyciela wychowania przedszkolngo Odział w Tokarach i Kaweczynie w ramach projektu "Przedszkolaki na start" POKL 9.1.1
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ewelina Buda
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Buda (16 / 5 / 2012)
- zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Buda (16 / 5 / 2012)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Buda (16 / 5 / 2012)
Oglądano 12639 razy
Ogłoszenie o naborze na zastępstwo nauczyciela wychowania przedszkolnego Oddział w Tokarach i Oddział w Kaweczynie w ramach projektu "Przedszkolaki na start" POKL 9.1.1
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ewelina Buda
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Buda (9 / 5 / 2012)
- zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Buda (9 / 5 / 2012)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Buda (9 / 5 / 2012)
Oglądano 12761 razy
Informacja o uniewaznieniu naboru na zastepstwo nauczyciela wychowania przedszkolnegow oddziale w Tokarach Pierwszych w ramach projektu "Przedszkolaki na star" POKL 9.1.1
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ewelina Buda
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Buda (9 / 5 / 2012)
- zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Buda (9 / 5 / 2012)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Buda (9 / 5 / 2012)
Oglądano 12761 razy
Informacja o wynikach naboru na zastepstwo nauczyciela wychowania przedszkolnegow oddziale w Tokarach Pierwszych.
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ewelina Buda
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Buda (8 / 5 / 2012)
- zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Buda (8 / 5 / 2012)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Buda (8 / 5 / 2012)
Oglądano 12782 razy
Informacja o wynikach oceny formalnej ofert na zastepstwo nauczyciela wychowania przedszkolngo Odział w Tokarach w ramach projektu "Przedszkolaki na start" POKL 9.1.1
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ewelina Buda
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Buda (2 / 5 / 2012)
- zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Buda (2 / 5 / 2012)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Buda (2 / 5 / 2012)
Oglądano 12875 razy
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Kaweczyn Nr 16/2012 z dn. 26.04.2012 r.
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Tomasz Musialowski
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Musialowski (26 / 4 / 2012)
- zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Musialowski (26 / 4 / 2012)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Musialowski (26 / 4 / 2012)
Oglądano 12948 razy
Ogłoszenie o naborze na zastępstwo nauczyciela wychowania przedszkolnego Oddział w Tokarach w ramach projektu "Przedszkolaki na start" POKL 9.1.1
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ewelina Buda
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Buda (26 / 4 / 2012)
- zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Buda (26 / 4 / 2012)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Buda (26 / 4 / 2012)
Oglądano 12953 razy
Ogłaszenie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy na realizację zadań w zakresie „wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu”.
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Tomasz Musialowski
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Musialowski (31 / 1 / 2012)
- zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Musialowski (31 / 1 / 2012)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Musialowski (31 / 1 / 2012)
Oglądano 13722 razy
Sprawozdanie z konsultacji projektu uchwały "Roczny Program współpracy Gminy Kawęczyn z organizacjami pozarządowymi ..."
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Tomasz Musialowski
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Musialowski (22 / 11 / 2011)
- zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Musialowski (22 / 11 / 2011)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Musialowski (22 / 11 / 2011)
Oglądano 14307 razy
Ogłoszenie Konsultacji Rocznego Programu z organizacjami pozarzadowymi
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Tomasz Musialowski
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Musialowski (9 / 11 / 2011)
- zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Musialowski (9 / 11 / 2011)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Musialowski (9 / 11 / 2011)
Oglądano 14394 razy
Ogłoszenie o wynikach naboru na wolne stanowisko koordynatora projektu/ nauczyciela wychowania przedszkolnego/pomoc nauczyciela wychowania przedszkolnego / pracownik obsługi punktu przedszkolnego w ramach projektu "Przedszkolaki na start'" POKL
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ewa Frątczak
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewa Frątczak (31 / 8 / 2011)
- zaakceptowanie treści informacji: Ewa Frątczak (31 / 8 / 2011)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewa Frątczak (31 / 8 / 2011)
Oglądano 15433 razy
Ogłoszenie o wynikach formalnych naboru na wolne stanowisko koordynatora projektu/ nauczyciela wychowania przedszkolnego/pomoc nauczyciela wychowania przedszkolnego / pracownik obsługi punktu przedszkolnego w ramach projektu "Przedszkolaki na start'" POKL
Załączniki:
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ewa Frątczak
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewa Frątczak (29 / 8 / 2011)
- zaakceptowanie treści informacji: Ewa Frątczak (29 / 8 / 2011)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewa Frątczak (29 / 8 / 2011)
Oglądano 15681 razy
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko koordynatora projektu/ nauczyciela wychowania przedszkolnego/pomoc nauczyciela wychowania przedszkolnego / pracownik obsługi punktu przedszkolnego w ramach projektu "Przedszkolaki na start'" POKL 9.1.1
OGŁOSZENIE Z ZAŁĄCZNIKAMI
 
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ewelina Buda
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Buda (22 / 8 / 2011)
- zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Buda (22 / 8 / 2011)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Buda (22 / 8 / 2011)
Oglądano 15895 razy
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem Nr 24/2011 Wójta Gminy Kawęczyn z dn. 29 czerwca 2011 r.
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Tomasz Musialowski
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Musialowski (21 / 7 / 2011)
- zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Musialowski (21 / 7 / 2011)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Musialowski (21 / 7 / 2011)
Oglądano 16119 razy
Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert z dn. 29.06.2011 r.
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Tomasz Musialowski
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Musialowski (29 / 6 / 2011)
- zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Musialowski (29 / 6 / 2011)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Musialowski (29 / 6 / 2011)
Oglądano 16322 razy
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem Wójta z dn. 27.05.2011
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Tomasz Musialowski
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Musialowski (20 / 6 / 2011)
- zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Musialowski (20 / 6 / 2011)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Musialowski (20 / 6 / 2011)
Oglądano 16428 razy
Rozstrzygnięcie konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem Wojta z dn. 11.05.2011 r.
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Tomasz Musialowski
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Musialowski (8 / 6 / 2011)
- zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Musialowski (8 / 6 / 2011)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Musialowski (8 / 6 / 2011)
Oglądano 16648 razy
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert z dn. 27.05.2011 r.
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Tomasz Musialowski
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Musialowski (27 / 5 / 2011)
- zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Musialowski (27 / 5 / 2011)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Musialowski (27 / 5 / 2011)
Oglądano 16812 razy
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert z dn. 11.05.2011 r.
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Tomasz Musialowski
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Musialowski (11 / 5 / 2011)
- zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Musialowski (12 / 5 / 2011)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Musialowski (12 / 5 / 2011)
Oglądano 17119 razy
Zebrania Spółek Wodnych
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Marek Olek
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marek Olek (2 / 3 / 2011)
- zaakceptowanie treści informacji: Marek Olek (2 / 3 / 2011)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Marek Olek (2 / 3 / 2011)
Oglądano 18253 razy
Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. pułkownika pilota Stanisława Jakuba Skarżyńskiego w Skarżynie
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Marek Olek
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marek Olek (24 / 2 / 2011)
- zaakceptowanie treści informacji: Marek Olek (24 / 2 / 2011)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Marek Olek (24 / 2 / 2011)
Oglądano 18372 razy
Informacja o rozsrzygnięciu Otwartego Konkursu Ofert z dn. 27.01.2011 r.
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Tomasz Musialowski
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Musialowski (21 / 2 / 2011)
- zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Musialowski (21 / 2 / 2011)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Musialowski (21 / 2 / 2011)
Oglądano 18399 razy
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w zakresie kultury fizycznej i sportu
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Marek Olek
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marek Olek (27 / 1 / 2011)
- zaakceptowanie treści informacji: Marek Olek (27 / 1 / 2011)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Marek Olek (27 / 1 / 2011)
Oglądano 18911 razy
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na : przebudowie drogi gminnej, w miejscowości Będziechów, nadługości 585,0mb.
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Tomasz Musialowski
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Musialowski (10 / 9 / 2010)
- zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Musialowski (10 / 9 / 2010)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Musialowski (10 / 9 / 2010)
Oglądano 21875 razy
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na : perzbudowie drogi gminnej, w miejscowości Milejów, na długości 210,0mb.
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Tomasz Musialowski
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Musialowski (10 / 9 / 2010)
- zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Musialowski (10 / 9 / 2010)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Musialowski (10 / 9 / 2010)
Oglądano 21875 razy
Obwieszczenie Starosty Tureckiego - Postepowanie w spr. wydania decyzji na realizację budowy odcinka drogi łączącego drogi gminne o nr. ew. 261 i 228 w Kaweczynie
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Marek Olek
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marek Olek (12 / 8 / 2010)
- zaakceptowanie treści informacji: Marek Olek (12 / 8 / 2010)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Marek Olek (12 / 8 / 2010)
Oglądano 22199 razy
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: budowie linii kablowej 15KV-950m, budowie linii kablowej 04KV-75m oraz budowie stacji słupowej -do 8m.
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Marek Olek
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marek Olek (4 / 8 / 2010)
- zaakceptowanie treści informacji: Marek Olek (4 / 8 / 2010)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Marek Olek (4 / 8 / 2010)
Oglądano 22288 razy
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu z dn. 30.04.2010 r.
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Tomasz Musialowski
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Musialowski (28 / 5 / 2010)
- zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Musialowski (28 / 5 / 2010)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Musialowski (28 / 5 / 2010)
Oglądano 23305 razy
Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert z dn. 30.04.2010 r.
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Tomasz Musialowski
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Musialowski (30 / 4 / 2010)
- zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Musialowski (30 / 4 / 2010)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Musialowski (30 / 4 / 2010)
Oglądano 23775 razy
Informacja o rozstrzygnięciu Otwartego Konkursu Ofert ogłoszonego dn.26.01.2010 r.
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Tomasz Musialowski
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Musialowski (9 / 3 / 2010)
- zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Musialowski (9 / 3 / 2010)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Musialowski (9 / 3 / 2010)
Oglądano 24789 razy
Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert z dn. 26.01
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Tomasz Musiałowski
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krzysztof Ostojski (27 / 1 / 2010)
- zaakceptowanie treści informacji: Krzysztof Ostojski (27 / 1 / 2010)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Krzysztof Ostojski (27 / 1 / 2010)
Oglądano 25744 razy
Uchwała na 2010 r. podatek transportowy
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Tomasz Musiałowski
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krzysztof Ostojski (27 / 1 / 2010)
- zaakceptowanie treści informacji: Krzysztof Ostojski (27 / 1 / 2010)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Krzysztof Ostojski (27 / 1 / 2010)
Oglądano 25746 razy
Informacja o rozstrzygnięciu Otwartego Konkursu Ofert z dn. 10 lutego 2009 r.
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Tomasz Musialowski
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Musialowski (16 / 3 / 2009)
- zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Musialowski (16 / 3 / 2009)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Musialowski (16 / 3 / 2009)
Oglądano 30951 razy
Informacja o rozstrzygnięciu Otwartego Konkursu Ofert z dn. 27 stycznia 2009 r.
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Tomasz Musialowski
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Musialowski (9 / 3 / 2009)
- zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Musialowski (9 / 3 / 2009)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Musialowski (9 / 3 / 2009)
Oglądano 31182 razy
Informacja w sprzawie przedłużenia terminu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert z dn. 27 stycznia 2009 r. oraz przedłużenia terminu podpisania umów
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Tomasz Musialowski
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Musialowski (3 / 3 / 2009)
- zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Musialowski (3 / 3 / 2009)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Musialowski (3 / 3 / 2009)
Oglądano 31342 razy
Przedlużenie terminu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert z dn 27 stycznia 2009 r.
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Tomasz Musialowski
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Musialowski (2 / 3 / 2009)
- zaakceptowanie treści informacji: Marek Olek (2 / 3 / 2009)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Marek Olek (2 / 3 / 2009)
Oglądano 31365 razy
Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert z dn. 10.02.2009 r.
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Tomasz Musialowski
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Musialowski (10 / 2 / 2009)
- zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Musialowski (10 / 2 / 2009)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Musialowski (10 / 2 / 2009)
Oglądano 31881 razy
Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert z dn. 27 stycznia 2009 r.
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Tomasz Musialowski
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Musialowski (27 / 1 / 2009)
- zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Musialowski (27 / 1 / 2009)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Musialowski (27 / 1 / 2009)
Oglądano 32219 razy
Świadczenia rodzinne dla dzieci - Informacja GOPS
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Marek Olek
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marek Olek (2 / 9 / 2008)
- zaakceptowanie treści informacji: Marek Olek (2 / 9 / 2008)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Marek Olek (2 / 9 / 2008)
Oglądano 35337 razy
Nabór na stanowisko pracy w Bibliotece Publicznej Gminy Kawęczyn Filia w Tokarach
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Marek Olek
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marek Olek (27 / 8 / 2008)
- zaakceptowanie treści informacji: Marek Olek (27 / 8 / 2008)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Marek Olek (27 / 8 / 2008)
Oglądano 35500 razy
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Głuchów, dł. 1,200 km.
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Rafał Arent
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Rafał Arent (2 / 4 / 2008)
- zaakceptowanie treści informacji: Rafał Arent (2 / 4 / 2008)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Rafał Arent (2 / 4 / 2008)
Oglądano 39610 razy
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Modernizacji istniejącej linii SN – 15 KV i budowie linii napowietrzno-kablowej 15 KV
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Rafał Arent
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Rafał Arent (1 / 4 / 2008)
- zaakceptowanie treści informacji: Rafał Arent (1 / 4 / 2008)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Rafał Arent (1 / 4 / 2008)
Oglądano 39637 razy
Decyzje środowiskowe - Budowa drogi gminnej w m. Głuchów
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Rafał Arent
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krzysztof Ostojski (19 / 2 / 2008)
- zaakceptowanie treści informacji: Krzysztof Ostojski (19 / 2 / 2008)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Krzysztof Ostojski (19 / 2 / 2008)
Oglądano 40595 razy
Zawiadomienie - dec. środowiskowa na Budowę stacji bazowej telefonii komórkowej
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Marek Olek
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marek Olek (12 / 12 / 2006)
- zaakceptowanie treści informacji: Marek Olek (12 / 12 / 2006)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Marek Olek (12 / 12 / 2006)
Oglądano 49405 razy