Nasza strona Główny BIP
Informacja o wyborze oferty w zapytaniu ofertowym na zadanie pn. "Bieżące całoroczne utrzymanie dróg wewnętrznych i gminnych na terenie Gminy Kawęczyn".
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ewa Frątczak
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewa Frątczak (21 / 7 / 2017)
- zaakceptowanie treści informacji: Ewa Frątczak (21 / 7 / 2017)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewa Frątczak (21 / 7 / 2017)
Oglądano 1006 razy
Informacja o wyborze oferty w zapytaniu ofertowym na zadanie pn. " Przebudowa linii napowietrznej niskiego napięcia 0,4 kV - montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Milejów".
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ewa Frątczak
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewa Frątczak (13 / 7 / 2017)
- zaakceptowanie treści informacji: Ewa Frątczak (13 / 7 / 2017)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewa Frątczak (13 / 7 / 2017)
Oglądano 1338 razy
Informacja o wyborze oferty w zapytaniu ofertowym na "Montaż urządzeń oświetlenia ulicznego w miejscowościach Kawęczyn, Dziewiątka, Kowale Pańskie i Wojciechów".
Informacja o wyborze oferty
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ewa Frątczak
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewa Frątczak (23 / 6 / 2017)
- zaakceptowanie treści informacji: Ewa Frątczak (23 / 6 / 2017)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewa Frątczak (23 / 6 / 2017)
Oglądano 2139 razy
Informacja o wyborze oferty w zapytaniu ofertowym na Instalacje systemu monitoringu w Urzędzie Gminy w Kawęczynie tj. wykonanie instalacji monitoringu na korytarzu (parterze) budynku A i B urzędu gminy oraz rozbudowę instalacji systemu alarmowego w Urz
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Krzysztof Ostojski
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krzysztof Ostojski (21 / 6 / 2017)
- zaakceptowanie treści informacji: Krzysztof Ostojski (21 / 6 / 2017)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Krzysztof Ostojski (21 / 6 / 2017)
Oglądano 2248 razy
Zapytanie ofertowe na " Opracowanie graficzne, wykonanie oraz dostarczenie i montaż 3 szt. tablic informacyjnych oraz 3 szt. tablic promocyjnych w ramach projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Kawęczyn”
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ewelina Buda
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Buda (17 / 5 / 2017)
- zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Buda (2 / 6 / 2017)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Buda (2 / 6 / 2017)
Oglądano 3638 razy
Informacja o wyborze oferty w zapytaniu ofertowym na "Przebudowę istniejących linii napowietrznych nn 0,4 kV w miejscowościach: Głuchów, Marcjanów, Nowy Świat"
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
 
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Jan Tomczyk
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jan Tomczyk (27 / 4 / 2017)
- zaakceptowanie treści informacji: Jan Tomczyk (15 / 5 / 2017)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Jan Tomczyk (15 / 5 / 2017)
Oglądano 4545 razy
Zapytanie ofertowe na "Przygotowanie i opracowanie programu rewitalizacji dla Gminy Kawęczyn"
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ewa Frątczak
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewa Frątczak (11 / 4 / 2017)
- zaakceptowanie treści informacji: Ewa Frątczak (28 / 4 / 2017)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewa Frątczak (28 / 4 / 2017)
Oglądano 5522 razy
Zapytanie ofertowe na "Dostawę mebli biurowych i konferencyjnych na potrzeby Urzędu Gminy w Kawęczynie wraz z transportem, montażem i ustawieniem”
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ewelina Buda
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Buda (10 / 4 / 2017)
- zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Buda (28 / 4 / 2017)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Buda (28 / 4 / 2017)
Oglądano 5581 razy
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. " Przygotowanie i opracowanie programu rewitalizacji dla gminy Kawęczyn "
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Monika Jatczak
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Jatczak (4 / 4 / 2017)
- zaakceptowanie treści informacji: Monika Jatczak (10 / 4 / 2017)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Jatczak (10 / 4 / 2017)
Oglądano 5971 razy
Zapytanie ofertowe pn. "Usługa pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Kawęczyn”
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ewelina Buda
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Buda (31 / 3 / 2017)
- zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Buda (14 / 4 / 2017)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Buda (14 / 4 / 2017)
Oglądano 6070 razy
Informacja o wyborze oferty w zapytaniu ofertowym na "Budowę linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Leśnictwo i Marianów oraz przebudowę istniejącej linii napowietrznej nn 0,4 kV w miejscowości Młodzianów".
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ewelina Buda
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Buda (17 / 3 / 2017)
- zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Buda (17 / 3 / 2017)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Buda (17 / 3 / 2017)
Oglądano 6648 razy
Zapytanie ofertowe pn. "Rozbudowa sieci monitoringu wizyjnego dla Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tokarach Pierwszych tj. wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego na zewnętrz budynku szkoły wraz z konfiguracją z obecnym systemem”.
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ewelina Buda
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Buda (10 / 3 / 2017)
- zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Buda (23 / 3 / 2017)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Buda (23 / 3 / 2017)
Oglądano 7019 razy
Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego pn. "Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Leśnictwo i Marianów oraz przebudowa istniejącej linii napowietrznej nn 0,4 kV w miejscowości Młodzianów".
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Jan Tomczyk
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jan Tomczyk (2 / 3 / 2017)
- zaakceptowanie treści informacji: Jan Tomczyk (2 / 3 / 2017)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Jan Tomczyk (2 / 3 / 2017)
Oglądano 7338 razy
Informacja o wyborze oferty: Dostawa artykułów biurowych na potrzeby Urzędu Gminy w Kawęczynie.
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Krzysztof Ostojski
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krzysztof Ostojski (17 / 1 / 2017)
- zaakceptowanie treści informacji: Krzysztof Ostojski (17 / 1 / 2017)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Krzysztof Ostojski (17 / 1 / 2017)
Oglądano 9231 razy
Informacja o wyborze oferty na „Dostawę paliw dla potrzeb Urzędu Gminy w Kawęczynie w 2017 roku”.
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ewelina Buda
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Buda (20 / 12 / 2016)
- zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Buda (20 / 12 / 2016)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Buda (20 / 12 / 2016)
Oglądano 10474 razy
Zapytanie ofertowe na "Usługę transportową podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Młodzianowie”.
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ewelina Buda
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Buda (14 / 12 / 2016)
- zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Buda (30 / 12 / 2016)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Buda (30 / 12 / 2016)
Oglądano 10748 razy
Informacja o wyborze oferty na „Wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych usytuowanych na terenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kawęczyn”.
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ewelina Buda
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Buda (14 / 12 / 2016)
- zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Buda (14 / 12 / 2016)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Buda (14 / 12 / 2016)
Oglądano 10734 razy
Informacja o wyborze oferty pn. "Dostawa węgla, miału oraz ekogroszku do ogrzewania obiektów z terenu Gminy Kawęczyn”.
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ewelina Buda
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Buda (13 / 9 / 2016)
- zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Buda (13 / 9 / 2016)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Buda (13 / 9 / 2016)
Oglądano 14254 razy
Zapytanie ofertowe pn. „Urządzenie strefy rekreacji i aktywnego wypoczynku w Kawęczynie”

Informacja o wyborze oferty.pdf

 

INFORMACJA

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego Zamawiający przedłuża termin składania ofert do środy 31 sierpnia do godziny 11:00.

 
ODPOWIEDZ NA PYTANIA POTENCJALNYCH WYKONAWCÓW
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ewelina Buda
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Buda (18 / 8 / 2016)
- zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Buda (1 / 9 / 2016)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Buda (1 / 9 / 2016)
Oglądano 15377 razy
Informacja o wyborze oferty pn. „Bieżące letnie oraz zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Kawęczyn”.
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ewelina Buda
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Buda (21 / 7 / 2016)
- zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Buda (21 / 7 / 2016)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Buda (21 / 7 / 2016)
Oglądano 16422 razy
Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego pn. "Bieżące letnie oraz zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Kawęczyn”.
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ewelina Buda
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Buda (7 / 7 / 2016)
- zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Buda (7 / 7 / 2016)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Buda (7 / 7 / 2016)
Oglądano 16954 razy
Zapytanie ofertowe na "Remont schodów zewnętrznych z pochylnią dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Młodzianowie "
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ewelina Buda
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Buda (10 / 6 / 2016)
- zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Buda (27 / 6 / 2016)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Buda (27 / 6 / 2016)
Oglądano 18070 razy
Zapytanie ofertowe na "Budowę ogrodzenia terenu i chodnika dla Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tokarach Pierwszych”.
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ewelina Buda
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Buda (16 / 3 / 2016)
- zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Buda (16 / 3 / 2016)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Buda (16 / 3 / 2016)
Oglądano 21210 razy
Zapytanie ofertowe na "Opracowanie Studium Wykonalności dla projektu termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Kawęczyn”
Załączniki:
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ewelina Buda
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Buda (17 / 2 / 2016)
- zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Buda (1 / 3 / 2016)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Buda (1 / 3 / 2016)
Oglądano 21489 razy
Informacja o wyborze oferty pn: Dostawa artykułów biurowych na potrzeby Urzędu Gminy w Kawęczynie
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Krzysztof Ostojski
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krzysztof Ostojski (15 / 1 / 2016)
- zaakceptowanie treści informacji: Krzysztof Ostojski (15 / 1 / 2016)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Krzysztof Ostojski (15 / 1 / 2016)
Oglądano 21703 razy
Informacja o wyborze oferty na "Wywóz nieczystości ciekłych z nieruchomości stanowiacych własność Gminy Kawęczyn"
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ewelina Buda
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Buda (5 / 1 / 2016)
- zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Buda (5 / 1 / 2016)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Buda (5 / 1 / 2016)
Oglądano 21704 razy
Zapytanie ofertowe pn. „Dokumentacja projektowo-kosztorysowa w ramach zadania termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Kawęczyn
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ewelina Buda
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Buda (5 / 1 / 2016)
- zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Buda (19 / 1 / 2016)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Buda (19 / 1 / 2016)
Oglądano 21780 razy
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. "Ekspertyzy chiropterologiczne w ramach zadania termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Kawęczyn"
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ewelina Buda
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Buda (30 / 12 / 2015)
- zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Buda (7 / 1 / 2016)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Buda (7 / 1 / 2016)
Oglądano 21783 razy
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w drodze zapytania ofertowego wg Regulaminu UG do 30 tys. e. na "Wywóz nieczystości ciekłych z nieruchomości stanowiacych własność Gminy Kawęczyn".
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ewelina Buda
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Buda (23 / 12 / 2015)
- zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Buda (23 / 12 / 2015)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Buda (23 / 12 / 2015)
Oglądano 21701 razy
Informacja o wyborze oferty w drodze zapytania ofertowego wg Regulaminu UG do 30 tys. e. na "Dostawę paliw dla potrzeb Urzędu Gminy w Kawęczynie w 2016 roku”.
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ewelina Buda
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Buda (16 / 12 / 2015)
- zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Buda (16 / 12 / 2015)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Buda (16 / 12 / 2015)
Oglądano 21716 razy
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. "Dostawa i sprzedaż węgla, miału oraz ekogroszku do ogrzewania obiektów z terenu Gminy Kawęczyn"
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Monika Jatczak
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Jatczak (18 / 9 / 2015)
- zaakceptowanie treści informacji: Monika Jatczak (1 / 10 / 2015)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Jatczak (1 / 10 / 2015)
Oglądano 21824 razy
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. " Rozbudowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Marcinów, Milejów, Chocim oraz przebudowa linii 0,4 kV wraz z montażem oświetlenia ulicznego w miejscowości Żdżary"
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Monika Jatczak
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Jatczak (2 / 9 / 2015)
- zaakceptowanie treści informacji: Monika Jatczak (15 / 9 / 2015)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Jatczak (15 / 9 / 2015)
Oglądano 21849 razy
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. "Bieżące letnie i zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Kawęczyn"
Informacja o wyborze oferty:
 
Zapytanie ofertowe:
 
Załączniki:
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Monika Jatczak
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Jatczak (30 / 6 / 2015)
- zaakceptowanie treści informacji: Monika Jatczak (16 / 7 / 2015)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Jatczak (15 / 7 / 2015)
Oglądano 21830 razy
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. "Opracowanie dokumentu pn. Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Kawęczyn na lata 2015-2018 i aktualizację gminnej ewidencji zabytków."
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Iwona Krajewska
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Iwona Krajewska (12 / 12 / 2014)
- zaakceptowanie treści informacji: Iwona Krajewska (31 / 12 / 2014)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Iwona Krajewska (31 / 12 / 2014)
Oglądano 21973 razy
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. "Wywóz nieczystości ciekłych z nieruchomości stanowiących własność Gminy Kawęczyn"
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Monika Jatczak
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Jatczak (11 / 12 / 2014)
- zaakceptowanie treści informacji: Monika Jatczak (19 / 12 / 2014)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Jatczak (19 / 12 / 2014)
Oglądano 31700 razy
Zapytanie ofertowe na "Dostawę paliw dla potrzeb Urzędu Gminy w Kawęczynie w 2015 roku"
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Monika Jatczak
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Jatczak (8 / 12 / 2014)
- zaakceptowanie treści informacji: Monika Jatczak (22 / 12 / 2014)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Jatczak (22 / 12 / 2014)
Oglądano 21796 razy
Zapytanie ofertowe na zadanie pn."Przebudowa linii 0,4 kV. Montaż oświetlenia ulicznego w miescowościach: Marcinów i Będziechów"
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Monika Jatczak
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Jatczak (20 / 11 / 2014)
- zaakceptowanie treści informacji: Monika Jatczak (2 / 12 / 2014)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Jatczak (2 / 12 / 2014)
Oglądano 21874 razy
Zapytanie ofertowe na remont pomieszczeń mieszkalnych w byłym Ośrodku Zdrowia w Kowalach Pańskich
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Marek Olek
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marek Olek (1 / 8 / 2014)
- zaakceptowanie treści informacji: Monika Jatczak (13 / 8 / 2014)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Jatczak (13 / 8 / 2014)
Oglądano 22024 razy
Zapytanie ofertowe na "Usługi w zakresie prac związanych z bieżącym utrzymaniem dróg na terenie Gminy Kawęczyn w okresie od 01.08.2014 r. do 31.07.2015 r."
                                                     informacja o wyborze oferty.pdf
                                  
                                                          zapytanie ofertowe.pdf
                                                             załączniki.doc
                                                            wzór umowy.pdf
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Monika Jatczak
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Jatczak (7 / 7 / 2014)
- zaakceptowanie treści informacji: Monika Jatczak (22 / 7 / 2014)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Jatczak (22 / 7 / 2014)
Oglądano 21879 razy
Informacja o wyborze oferty na ochronę obiektów
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Marek Olek
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marek Olek (17 / 6 / 2014)
- zaakceptowanie treści informacji: Marek Olek (17 / 6 / 2014)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Marek Olek (17 / 6 / 2014)
Oglądano 21847 razy
Zapytanie ofertowe na "Oznakowanie pieszych i rowerowych szlaków dydaktycznych Gminy Kawęczyn".
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ewelina Buda
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Buda (5 / 2 / 2014)
- zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Buda (17 / 2 / 2014)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Buda (17 / 2 / 2014)
Oglądano 21940 razy
Informacja o wyborze oferty na "Dostawę artykułów biurowych na potrzeby Urzędu Gminy Kawęczyn".
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ewelina Buda
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Buda (17 / 1 / 2014)
- zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Buda (17 / 1 / 2014)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Buda (17 / 1 / 2014)
Oglądano 21882 razy
Informacja o wyborze oferty na "Dostawę paliwa dla potrzeb Urzędu Gminy w Kawęczynie w 2014 r.”.
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ewelina Buda
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Buda (20 / 12 / 2013)
- zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Buda (20 / 12 / 2013)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Buda (20 / 12 / 2013)
Oglądano 21873 razy
Informacja o wyborze oferty na zadanie pn.„Wywóz nieczystości ciekłych z nieruchomości stanowiących własność Gminy Kawęczyn”.
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ewelina Buda
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Buda (18 / 12 / 2013)
- zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Buda (18 / 12 / 2013)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Buda (18 / 12 / 2013)
Oglądano 21843 razy
Zapytanie ofertowe na oznakowanie szlaku konnego pt "Kawęczyńska przygoda w siodle".
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ewelina Buda
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Buda (4 / 11 / 2013)
- zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Buda (11 / 12 / 2013)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Buda (11 / 12 / 2013)
Oglądano 21937 razy
Zapytanie ofertowena wykonanie usługi polegającej na aktualizacji dokumentu pn. ”Strategia Rozwoju Gminy Kawęczyn na lata 2014-2020”.
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ewelina Buda
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Buda (14 / 10 / 2013)
- zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Buda (29 / 10 / 2013)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Buda (29 / 10 / 2013)
Oglądano 21919 razy
Informacja o wyborze oferty na zadanie pn. „Budowę sieci wodociągowej w miejscowości Będziechów i Stanisława, gmina Kawęczyn”.
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ewelina Buda
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Buda (12 / 8 / 2013)
- zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Buda (12 / 8 / 2013)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Buda (12 / 8 / 2013)
Oglądano 21855 razy
Informacja o wyborze oferty na zadnie pn „Zielona ścieżka do historii Tokar – projekt zagospodarowania terenu zieleni”.
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ewelina Buda
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Buda (5 / 8 / 2013)
- zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Buda (5 / 8 / 2013)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Buda (5 / 8 / 2013)
Oglądano 21854 razy
Informacja o wyborze oferty na zadnie pn „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Marianów Kolonia, gmina Kawęczyn”.
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ewelina Buda
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Buda (5 / 8 / 2013)
- zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Buda (5 / 8 / 2013)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Buda (5 / 8 / 2013)
Oglądano 21851 razy
Informacja o wyborze oferty na zadnie pn.„Przebudowa budynku gospodarczego na pomieszczenie garażowe w Młodzianowie”.
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ewelina Buda
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Buda (12 / 7 / 2013)
- zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Buda (12 / 7 / 2013)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Buda (12 / 7 / 2013)
Oglądano 21901 razy
Informacja o wyborze oferty na zadnie pn. "Utwardzenie placu postojowego oraz remont schodów zewnętrznych przy byłym Ośrodku Zdrowia w Kowalach Pańskich”.
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ewelina Buda
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Buda (12 / 7 / 2013)
- zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Buda (12 / 7 / 2013)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Buda (12 / 7 / 2013)
Oglądano 21856 razy
Informacja o wyborze oferty na udzielenie zamówienia pn "„Odnowienie elewacji z malowaniem budynku komunalnego w Tokarach Pierwszych".
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ewelina Buda
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Buda (2 / 7 / 2013)
- zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Buda (2 / 7 / 2013)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Buda (2 / 7 / 2013)
Oglądano 21846 razy
Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu „Nasze dzieci - nasza przyszłość - projekt dla szkół Gminy Kawęczyn”
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ewa Frątczak
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewa Frątczak (27 / 6 / 2013)
- zaakceptowanie treści informacji: Ewa Frątczak (12 / 7 / 2013)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewa Frątczak (12 / 7 / 2013)
Oglądano 21924 razy
Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji psychologa w projekcie "Przedszkolaki na start" POKL.9.1.1.02.2013
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ewelina Buda
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Buda (1 / 2 / 2013)
- zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Buda (8 / 2 / 2013)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Buda (8 / 2 / 2013)
Oglądano 21989 razy
Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji psychologa w projekcie "Przedszkolaki na start" POKL.9.1.1.01.2013
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ewelina Buda
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Buda (14 / 1 / 2013)
- zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Buda (25 / 1 / 2013)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Buda (25 / 1 / 2013)
Oglądano 21956 razy
Informacjao wyborze oferty na zakup i dostawa sprzętu sportowo-rekracyjnego wraz z montażem do Środowiskowego Domu Samopomocy w Młodzianowie
               INFORMACJA (2).pdf
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ewa Frątczak
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewa Frątczak (17 / 12 / 2012)
- zaakceptowanie treści informacji: Ewa Frątczak (17 / 12 / 2012)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewa Frątczak (17 / 12 / 2012)
Oglądano 21854 razy
Informacjao wyborze oferty na zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaiem i montażem do Środowiskowego Domu Samopomocy w Młodzianowie
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ewa Frątczak
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewa Frątczak (12 / 12 / 2012)
- zaakceptowanie treści informacji: Ewa Frątczak (12 / 12 / 2012)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewa Frątczak (12 / 12 / 2012)
Oglądano 21860 razy
Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę sprzętu sportowo-rekreacyjnego wraz z jego montażem do Środowiskowego Domu Samopomocy w Młodzianowie
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ewa Frątczak
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewa Frątczak (7 / 12 / 2012)
- zaakceptowanie treści informacji: Ewa Frątczak (7 / 12 / 2012)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewa Frątczak (7 / 12 / 2012)
Oglądano 21879 razy
Informacjao wyborze oferty na zakup i dostawa wyposażenia i sprzętu wraz z jego montażem do Środowiskowego Domu Samopomocy w Młodzianowie
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ewa Frątczak
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewa Frątczak (6 / 12 / 2012)
- zaakceptowanie treści informacji: Ewa Frątczak (6 / 12 / 2012)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewa Frątczak (6 / 12 / 2012)
Oglądano 21861 razy
Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i jego montażem do Środowiskowego Domu Samopomocy w Młodzianowie.
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ewelina Buda
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Buda (30 / 11 / 2012)
- zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Buda (30 / 11 / 2012)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Buda (30 / 11 / 2012)
Oglądano 21910 razy
Zapytanie ofertowe na dostawę paliwa dla potrzeb Urzędu Gminy w Kawęczynie w 2013.
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ewelina Buda
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Buda (27 / 11 / 2012)
- zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Buda (11 / 12 / 2012)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Buda (11 / 12 / 2012)
Oglądano 21874 razy
Zapytanie ofertowe na zakup i dostawa wyposażenia i sprzętu wraz z jego montażem do Środowiskowego Domu Samopomocy w Młodzianowie.
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ewelina Buda
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Buda (23 / 11 / 2012)
- zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Buda (23 / 11 / 2012)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Buda (23 / 11 / 2012)
Oglądano 21923 razy
Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów promocyjnych w ramach projektu "Przedszkolaki na start" POKL 9.1.1.15.2012
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ewelina Buda
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Buda (20 / 11 / 2012)
- zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Buda (28 / 11 / 2012)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Buda (28 / 11 / 2012)
Oglądano 21900 razy
Zapytanie ofertowe na dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu "Przedszkolaki na start" POKL9.1.1.14.2012
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ewelina Buda
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Buda (19 / 11 / 2012)
- zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Buda (28 / 11 / 2012)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Buda (28 / 11 / 2012)
Oglądano 21875 razy
Zapytanie ofertowe na dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu "Przedszkolaki na start" POKL 9.1.1
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ewelina Buda
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Buda (9 / 11 / 2012)
- zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Buda (16 / 11 / 2012)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Buda (16 / 11 / 2012)
Oglądano 21876 razy
Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów biurowych oraz artykułów promocyjnych i materiałów plastycznych w ramach projektu "Przedszkolaki na start" POKL 9.1.1
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ewelina Buda
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Buda (5 / 11 / 2012)
- zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Buda (19 / 11 / 2012)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Buda (19 / 11 / 2012)
Oglądano 21902 razy
Zapytanie ofertowe na "Dostawę środków kosmetycznych i czystości na potrzeby 4 Punktów Przedszkolnych z projektu "Przedszkolaki na start" POKL 9.1.1.
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ewelina Buda
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Buda (31 / 10 / 2012)
- zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Buda (9 / 11 / 2012)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Buda (9 / 11 / 2012)
Oglądano 21856 razy
Informacja o wyborze oferty na udzielenie zamówienia pn "Budowa oświetlenia ulicznego w Kowalach Pańskich – Kolonia gm. Kawęczyn (dz. 174/9; 174/17)".
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ewelina Buda
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Buda (4 / 10 / 2012)
- zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Buda (4 / 10 / 2012)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Buda (4 / 10 / 2012)
Oglądano 21858 razy
Informacja o wyborze oferty na udzielenie zamówienia pn "Przystosowanie budynku na Środowiskowy Dom Samopomocy w Młodzianowie”.
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ewelina Buda
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Buda (1 / 10 / 2012)
- zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Buda (1 / 10 / 2012)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Buda (1 / 10 / 2012)
Oglądano 21879 razy
Zapytanie ofertowe na pełnienia funkcji nauczyciela rytmiki w projekcie: „Przedszkolaki na start” POKL 9.1.1.
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ewelina Buda
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Buda (4 / 9 / 2012)
- zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Buda (18 / 9 / 2012)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Buda (18 / 9 / 2012)
Oglądano 21926 razy
Zapytanie ofertowe na pełnienia funkcji nauczyciela języka angielskiego w projekcie: „Przedszkolaki na start” POKL 9.1.1.
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ewelina Buda
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Buda (14 / 8 / 2012)
- zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Buda (24 / 8 / 2012)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Buda (24 / 8 / 2012)
Oglądano 21953 razy
Informacja o wyborze oferty na udzielenie zamówienia pn „Remont ogrodzenia przy Zespole Szkół w Kowalach Pańskich”.
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ewelina Buda
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Buda (13 / 8 / 2012)
- zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Buda (13 / 8 / 2012)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Buda (13 / 8 / 2012)
Oglądano 21888 razy