Nasza strona Główny BIP
Zapytanie ofertowe na "Bieżące całoroczne utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Kawęczyn".
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Magdalena Krakowiak
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Krakowiak (18 / 6 / 2018)
- zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Krakowiak (18 / 6 / 2018)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Krakowiak (18 / 6 / 2018)
Oglądano 201 razy
Zapytanie ofertowe na "Usługę transportową podopiecznych Środkowiskowego Domu Samopomocy w Młodzianowie".
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Magdalena Krakowiak
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Krakowiak (11 / 6 / 2018)
- zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Buda (19 / 6 / 2018)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Buda (19 / 6 / 2018)
Oglądano 636 razy
Zapytanie ofertowe na "Montaż i podłączenie agregatu prądotwórczego do zasilania rezerwowego instalacji wewnętrznej odbiorczej budynku Urzędu Gminy w Kawęczynie"
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ewa Frątczak
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewa Frątczak (30 / 5 / 2018)
- zaakceptowanie treści informacji: Ewa Frątczak (8 / 6 / 2018)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewa Frątczak (8 / 6 / 2018)
Oglądano 1444 razy
ZAPYTANIE OFERTOWE na wybór wykonawcy przeprowadzenia badań ankietowych wraz z opracowaniem ankiet i raportu z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Kawęczyn
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ewelina Buda
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Buda (10 / 5 / 2018)
- zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Buda (21 / 5 / 2018)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Buda (21 / 5 / 2018)
Oglądano 2580 razy
„Zakup i dostawa namiotów dla pięciu sołectw z terenu Gminy Kawęczyn”
Informacja
 
Zapytanie ofertowe
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ewa Frątczak
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewa Frątczak (16 / 3 / 2018)
- zaakceptowanie treści informacji: Ewa Frątczak (6 / 4 / 2018)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewa Frątczak (6 / 4 / 2018)
Oglądano 5019 razy
„Zakup i dostawa namiotów dla pięciu sołectw z terenu Gminy Kawęczyn”
Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami
Uniewaznienie
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ewa Frątczak
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewa Frątczak (15 / 3 / 2018)
- zaakceptowanie treści informacji: Ewa Frątczak (16 / 3 / 2018)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewa Frątczak (16 / 3 / 2018)
Oglądano 5067 razy
Informacja o wyborze oferty pn."Zakup, dostawa i montaż ogrodzenia terenów rekreacyjnych w miejscowości Głuchów, Dzierzbotki i Żdżary"
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ewa Frątczak
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewa Frątczak (2 / 3 / 2018)
- zaakceptowanie treści informacji: Ewa Frątczak (2 / 3 / 2018)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewa Frątczak (2 / 3 / 2018)
Oglądano 5642 razy
Informacja o wyborze oferty "Wymiana kotła wraz z armaturą oraz cieplikiem w budynku Ośrodku Zdrowia w Tokarach"
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ewa Frątczak
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewa Frątczak (1 / 3 / 2018)
- zaakceptowanie treści informacji: Ewa Frątczak (1 / 3 / 2018)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewa Frątczak (1 / 3 / 2018)
Oglądano 5703 razy
Zakup, dostawa i montaż nowej kserokopiarki - urządzenia wielofunkcyjnego.
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Krzysztof Ostojski
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krzysztof Ostojski (23 / 2 / 2018)
- zaakceptowanie treści informacji: Krzysztof Ostojski (19 / 3 / 2018)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Krzysztof Ostojski (19 / 3 / 2018)
Oglądano 6025 razy
Informacja o wyborze oferty pn. "Termomodernizacja budynku zaplecza sportowego w miejscowości Tokary Pierwsze"
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ewa Frątczak
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewa Frątczak (23 / 2 / 2018)
- zaakceptowanie treści informacji: Ewa Frątczak (23 / 2 / 2018)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewa Frątczak (23 / 2 / 2018)
Oglądano 5988 razy
Informacja o wyborze oferty na "Rozbudowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kawęczyn".
                                                 Informacja o wyborze oferty
                                                 Informacja o wyborze oferty
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Magdalena Krakowiak
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Krakowiak (9 / 2 / 2018)
- zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Krakowiak (9 / 2 / 2018)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Krakowiak (9 / 2 / 2018)
Oglądano 6677 razy
Dostawa artykułów biurowych na potrzeby Urzędu Gminy w Kawęczynie.
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Krzysztof Ostojski
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krzysztof Ostojski (17 / 1 / 2018)
- zaakceptowanie treści informacji: Krzysztof Ostojski (17 / 1 / 2018)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Krzysztof Ostojski (17 / 1 / 2018)
Oglądano 7741 razy
Informacja o wyborze oferty w zapytaniu ofertowym na „Dostawę paliw dla potrzeb Urzędu Gminy w Kawęczynie w 2018 roku”.
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ewelina Buda
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Buda (20 / 12 / 2017)
- zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Buda (20 / 12 / 2017)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Buda (20 / 12 / 2017)
Oglądano 8963 razy
Informacja o wyborze oferty w zapytaniu ofertowym na „Wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych usytuowanych na terenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kawęczyn”.
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ewelina Buda
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Buda (20 / 12 / 2017)
- zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Buda (20 / 12 / 2017)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Buda (20 / 12 / 2017)
Oglądano 8960 razy
Zapytanie ofertowe na udzielenie kredytu długoterminowego w walucie polskiej.
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Magdalena Krakowiak
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Krakowiak (15 / 12 / 2017)
- zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Krakowiak (15 / 12 / 2017)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Krakowiak (15 / 12 / 2017)
Oglądano 9225 razy
Zapytanie ofertowe na „Usługę transportową podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Młodzianowie”.
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ewelina Buda
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Buda (4 / 12 / 2017)
- zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Buda (19 / 12 / 2017)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Buda (19 / 12 / 2017)
Oglądano 9725 razy
Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego pn. "Montaż urządzeń oświetlenia ulicznego w miejscowości Dziewiątka i Będziechów".
                                                          Informacja o unieważnieniu.pdf
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Magdalena Krakowiak
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Krakowiak (30 / 11 / 2017)
- zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Krakowiak (30 / 11 / 2017)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Krakowiak (30 / 11 / 2017)
Oglądano 9841 razy
Zapytanie ofertowe na usługę biegłego rewidenta w ramach projektu pn.„Przygotowanie i opracowanie programu rewitalizacji dla gminy Kawęczyn”.
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ewa Frątczak
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewa Frątczak (30 / 10 / 2017)
- zaakceptowanie treści informacji: Ewa Frątczak (17 / 11 / 2017)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewa Frątczak (17 / 11 / 2017)
Oglądano 11347 razy
Zapytanie ofertowe pn."Remont dróg na terenie Gminy Kawęczyn"
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Magdalena Krakowiak
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Krakowiak (16 / 10 / 2017)
- zaakceptowanie treści informacji: Ewa Frątczak (16 / 11 / 2017)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewa Frątczak (16 / 11 / 2017)
Oglądano 12153 razy
Informacja o wyborze oferty w zapytaniu ofertowym na zadanie pn.„Dostawa węgla, miału oraz ekogroszku do ogrzewania obiektów z terenu Gminy Kawęczyn”.
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ewelina Buda
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Buda (26 / 9 / 2017)
- zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Buda (26 / 9 / 2017)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Buda (26 / 9 / 2017)
Oglądano 13307 razy
ZAPYTANIE OFERTOWE NA MONTAŻ 4 ŁAWEK NA TERENIE CMENTARZA GETTO CZACHULEC
Załączniki:
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ewa Frątczak
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewa Frątczak (11 / 9 / 2017)
- zaakceptowanie treści informacji: Ewa Frątczak (28 / 9 / 2017)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewa Frątczak (28 / 9 / 2017)
Oglądano 14228 razy
Zapytanie ofertowe pn.„W Żdżarach dobry pomysł mamy – plac zabaw urządzamy”.
Załączniki:
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ewelina Buda
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Buda (23 / 8 / 2017)
- zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Buda (5 / 9 / 2017)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Buda (5 / 9 / 2017)
Oglądano 15209 razy
Informacja o wyborze oferty w zapytaniu ofertowym na zadanie pn. "Bieżące całoroczne utrzymanie dróg wewnętrznych i gminnych na terenie Gminy Kawęczyn".
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ewa Frątczak
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewa Frątczak (21 / 7 / 2017)
- zaakceptowanie treści informacji: Ewa Frątczak (21 / 7 / 2017)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewa Frątczak (21 / 7 / 2017)
Oglądano 16323 razy
Informacja o wyborze oferty w zapytaniu ofertowym na zadanie pn. " Przebudowa linii napowietrznej niskiego napięcia 0,4 kV - montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Milejów".
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ewa Frątczak
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewa Frątczak (13 / 7 / 2017)
- zaakceptowanie treści informacji: Ewa Frątczak (13 / 7 / 2017)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewa Frątczak (13 / 7 / 2017)
Oglądano 16651 razy
Informacja o wyborze oferty w zapytaniu ofertowym na "Montaż urządzeń oświetlenia ulicznego w miejscowościach Kawęczyn, Dziewiątka, Kowale Pańskie i Wojciechów".
Informacja o wyborze oferty
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ewa Frątczak
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewa Frątczak (23 / 6 / 2017)
- zaakceptowanie treści informacji: Ewa Frątczak (23 / 6 / 2017)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewa Frątczak (23 / 6 / 2017)
Oglądano 17453 razy
Informacja o wyborze oferty w zapytaniu ofertowym na Instalacje systemu monitoringu w Urzędzie Gminy w Kawęczynie tj. wykonanie instalacji monitoringu na korytarzu (parterze) budynku A i B urzędu gminy oraz rozbudowę instalacji systemu alarmowego w Urz
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Krzysztof Ostojski
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krzysztof Ostojski (21 / 6 / 2017)
- zaakceptowanie treści informacji: Krzysztof Ostojski (21 / 6 / 2017)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Krzysztof Ostojski (21 / 6 / 2017)
Oglądano 17561 razy
Zapytanie ofertowe na " Opracowanie graficzne, wykonanie oraz dostarczenie i montaż 3 szt. tablic informacyjnych oraz 3 szt. tablic promocyjnych w ramach projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Kawęczyn”
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ewelina Buda
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Buda (17 / 5 / 2017)
- zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Buda (2 / 6 / 2017)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Buda (2 / 6 / 2017)
Oglądano 18949 razy
Informacja o wyborze oferty w zapytaniu ofertowym na "Przebudowę istniejących linii napowietrznych nn 0,4 kV w miejscowościach: Głuchów, Marcjanów, Nowy Świat"
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
 
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Jan Tomczyk
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jan Tomczyk (27 / 4 / 2017)
- zaakceptowanie treści informacji: Jan Tomczyk (15 / 5 / 2017)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Jan Tomczyk (15 / 5 / 2017)
Oglądano 19857 razy
Zapytanie ofertowe na "Przygotowanie i opracowanie programu rewitalizacji dla Gminy Kawęczyn"
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ewa Frątczak
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewa Frątczak (11 / 4 / 2017)
- zaakceptowanie treści informacji: Ewa Frątczak (28 / 4 / 2017)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewa Frątczak (28 / 4 / 2017)
Oglądano 20832 razy
Zapytanie ofertowe na "Dostawę mebli biurowych i konferencyjnych na potrzeby Urzędu Gminy w Kawęczynie wraz z transportem, montażem i ustawieniem”
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ewelina Buda
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Buda (10 / 4 / 2017)
- zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Buda (28 / 4 / 2017)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Buda (28 / 4 / 2017)
Oglądano 20891 razy
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. " Przygotowanie i opracowanie programu rewitalizacji dla gminy Kawęczyn "
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Monika Jatczak
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Jatczak (4 / 4 / 2017)
- zaakceptowanie treści informacji: Monika Jatczak (10 / 4 / 2017)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Jatczak (10 / 4 / 2017)
Oglądano 21282 razy
Zapytanie ofertowe pn. "Usługa pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Kawęczyn”
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ewelina Buda
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Buda (31 / 3 / 2017)
- zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Buda (14 / 4 / 2017)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Buda (14 / 4 / 2017)
Oglądano 21379 razy
Informacja o wyborze oferty w zapytaniu ofertowym na "Budowę linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Leśnictwo i Marianów oraz przebudowę istniejącej linii napowietrznej nn 0,4 kV w miejscowości Młodzianów".
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ewelina Buda
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Buda (17 / 3 / 2017)
- zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Buda (17 / 3 / 2017)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Buda (17 / 3 / 2017)
Oglądano 21957 razy
Zapytanie ofertowe pn. "Rozbudowa sieci monitoringu wizyjnego dla Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tokarach Pierwszych tj. wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego na zewnętrz budynku szkoły wraz z konfiguracją z obecnym systemem”.
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ewelina Buda
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Buda (10 / 3 / 2017)
- zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Buda (23 / 3 / 2017)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Buda (23 / 3 / 2017)
Oglądano 22344 razy
Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego pn. "Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Leśnictwo i Marianów oraz przebudowa istniejącej linii napowietrznej nn 0,4 kV w miejscowości Młodzianów".
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Jan Tomczyk
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jan Tomczyk (2 / 3 / 2017)
- zaakceptowanie treści informacji: Jan Tomczyk (2 / 3 / 2017)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Jan Tomczyk (2 / 3 / 2017)
Oglądano 22651 razy
Informacja o wyborze oferty: Dostawa artykułów biurowych na potrzeby Urzędu Gminy w Kawęczynie.
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Krzysztof Ostojski
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krzysztof Ostojski (17 / 1 / 2017)
- zaakceptowanie treści informacji: Krzysztof Ostojski (17 / 1 / 2017)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Krzysztof Ostojski (17 / 1 / 2017)
Oglądano 24543 razy
Informacja o wyborze oferty na „Dostawę paliw dla potrzeb Urzędu Gminy w Kawęczynie w 2017 roku”.
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ewelina Buda
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Buda (20 / 12 / 2016)
- zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Buda (20 / 12 / 2016)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Buda (20 / 12 / 2016)
Oglądano 25784 razy
Zapytanie ofertowe na "Usługę transportową podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Młodzianowie”.
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ewelina Buda
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Buda (14 / 12 / 2016)
- zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Buda (30 / 12 / 2016)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Buda (30 / 12 / 2016)
Oglądano 26056 razy
Informacja o wyborze oferty na „Wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych usytuowanych na terenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kawęczyn”.
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ewelina Buda
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Buda (14 / 12 / 2016)
- zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Buda (14 / 12 / 2016)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Buda (14 / 12 / 2016)
Oglądano 26042 razy
Informacja o wyborze oferty pn. "Dostawa węgla, miału oraz ekogroszku do ogrzewania obiektów z terenu Gminy Kawęczyn”.
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ewelina Buda
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Buda (13 / 9 / 2016)
- zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Buda (13 / 9 / 2016)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Buda (13 / 9 / 2016)
Oglądano 29566 razy
Zapytanie ofertowe pn. „Urządzenie strefy rekreacji i aktywnego wypoczynku w Kawęczynie”

Informacja o wyborze oferty.pdf

 

INFORMACJA

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego Zamawiający przedłuża termin składania ofert do środy 31 sierpnia do godziny 11:00.

 
ODPOWIEDZ NA PYTANIA POTENCJALNYCH WYKONAWCÓW
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ewelina Buda
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Buda (18 / 8 / 2016)
- zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Buda (1 / 9 / 2016)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Buda (1 / 9 / 2016)
Oglądano 30686 razy
Informacja o wyborze oferty pn. „Bieżące letnie oraz zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Kawęczyn”.
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ewelina Buda
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Buda (21 / 7 / 2016)
- zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Buda (21 / 7 / 2016)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Buda (21 / 7 / 2016)
Oglądano 31731 razy
Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego pn. "Bieżące letnie oraz zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Kawęczyn”.
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ewelina Buda
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Buda (7 / 7 / 2016)
- zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Buda (7 / 7 / 2016)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Buda (7 / 7 / 2016)
Oglądano 32264 razy
Zapytanie ofertowe na "Remont schodów zewnętrznych z pochylnią dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Młodzianowie "
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ewelina Buda
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Buda (10 / 6 / 2016)
- zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Buda (27 / 6 / 2016)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Buda (27 / 6 / 2016)
Oglądano 33380 razy
Zapytanie ofertowe na "Budowę ogrodzenia terenu i chodnika dla Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tokarach Pierwszych”.
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ewelina Buda
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Buda (16 / 3 / 2016)
- zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Buda (16 / 3 / 2016)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Buda (16 / 3 / 2016)
Oglądano 36519 razy
Zapytanie ofertowe na "Opracowanie Studium Wykonalności dla projektu termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Kawęczyn”
Załączniki:
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ewelina Buda
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Buda (17 / 2 / 2016)
- zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Buda (1 / 3 / 2016)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Buda (1 / 3 / 2016)
Oglądano 36798 razy
Informacja o wyborze oferty pn: Dostawa artykułów biurowych na potrzeby Urzędu Gminy w Kawęczynie
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Krzysztof Ostojski
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krzysztof Ostojski (15 / 1 / 2016)
- zaakceptowanie treści informacji: Krzysztof Ostojski (15 / 1 / 2016)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Krzysztof Ostojski (15 / 1 / 2016)
Oglądano 37017 razy
Informacja o wyborze oferty na "Wywóz nieczystości ciekłych z nieruchomości stanowiacych własność Gminy Kawęczyn"
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ewelina Buda
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Buda (5 / 1 / 2016)
- zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Buda (5 / 1 / 2016)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Buda (5 / 1 / 2016)
Oglądano 37012 razy
Zapytanie ofertowe pn. „Dokumentacja projektowo-kosztorysowa w ramach zadania termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Kawęczyn
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ewelina Buda
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Buda (5 / 1 / 2016)
- zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Buda (19 / 1 / 2016)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Buda (19 / 1 / 2016)
Oglądano 37090 razy
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. "Ekspertyzy chiropterologiczne w ramach zadania termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Kawęczyn"
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ewelina Buda
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Buda (30 / 12 / 2015)
- zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Buda (7 / 1 / 2016)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Buda (7 / 1 / 2016)
Oglądano 37093 razy
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w drodze zapytania ofertowego wg Regulaminu UG do 30 tys. e. na "Wywóz nieczystości ciekłych z nieruchomości stanowiacych własność Gminy Kawęczyn".
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ewelina Buda
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Buda (23 / 12 / 2015)
- zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Buda (23 / 12 / 2015)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Buda (23 / 12 / 2015)
Oglądano 37008 razy
Informacja o wyborze oferty w drodze zapytania ofertowego wg Regulaminu UG do 30 tys. e. na "Dostawę paliw dla potrzeb Urzędu Gminy w Kawęczynie w 2016 roku”.
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ewelina Buda
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Buda (16 / 12 / 2015)
- zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Buda (16 / 12 / 2015)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Buda (16 / 12 / 2015)
Oglądano 37025 razy
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. "Dostawa i sprzedaż węgla, miału oraz ekogroszku do ogrzewania obiektów z terenu Gminy Kawęczyn"
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Monika Jatczak
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Jatczak (18 / 9 / 2015)
- zaakceptowanie treści informacji: Monika Jatczak (1 / 10 / 2015)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Jatczak (1 / 10 / 2015)
Oglądano 37166 razy
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. " Rozbudowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Marcinów, Milejów, Chocim oraz przebudowa linii 0,4 kV wraz z montażem oświetlenia ulicznego w miejscowości Żdżary"
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Monika Jatczak
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Jatczak (2 / 9 / 2015)
- zaakceptowanie treści informacji: Monika Jatczak (15 / 9 / 2015)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Jatczak (15 / 9 / 2015)
Oglądano 37190 razy
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. "Bieżące letnie i zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Kawęczyn"
Informacja o wyborze oferty:
 
Zapytanie ofertowe:
 
Załączniki:
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Monika Jatczak
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Jatczak (30 / 6 / 2015)
- zaakceptowanie treści informacji: Monika Jatczak (16 / 7 / 2015)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Jatczak (15 / 7 / 2015)
Oglądano 37164 razy
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. "Opracowanie dokumentu pn. Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Kawęczyn na lata 2015-2018 i aktualizację gminnej ewidencji zabytków."
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Iwona Krajewska
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Iwona Krajewska (12 / 12 / 2014)
- zaakceptowanie treści informacji: Iwona Krajewska (31 / 12 / 2014)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Iwona Krajewska (31 / 12 / 2014)
Oglądano 37295 razy
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. "Wywóz nieczystości ciekłych z nieruchomości stanowiących własność Gminy Kawęczyn"
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Monika Jatczak
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Jatczak (11 / 12 / 2014)
- zaakceptowanie treści informacji: Monika Jatczak (19 / 12 / 2014)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Jatczak (19 / 12 / 2014)
Oglądano 49384 razy
Zapytanie ofertowe na "Dostawę paliw dla potrzeb Urzędu Gminy w Kawęczynie w 2015 roku"
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Monika Jatczak
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Jatczak (8 / 12 / 2014)
- zaakceptowanie treści informacji: Monika Jatczak (22 / 12 / 2014)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Jatczak (22 / 12 / 2014)
Oglądano 37114 razy
Zapytanie ofertowe na zadanie pn."Przebudowa linii 0,4 kV. Montaż oświetlenia ulicznego w miescowościach: Marcinów i Będziechów"
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Monika Jatczak
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Jatczak (20 / 11 / 2014)
- zaakceptowanie treści informacji: Monika Jatczak (2 / 12 / 2014)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Jatczak (2 / 12 / 2014)
Oglądano 37195 razy
Zapytanie ofertowe na remont pomieszczeń mieszkalnych w byłym Ośrodku Zdrowia w Kowalach Pańskich
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Marek Olek
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marek Olek (1 / 8 / 2014)
- zaakceptowanie treści informacji: Monika Jatczak (13 / 8 / 2014)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Jatczak (13 / 8 / 2014)
Oglądano 37355 razy
Zapytanie ofertowe na "Usługi w zakresie prac związanych z bieżącym utrzymaniem dróg na terenie Gminy Kawęczyn w okresie od 01.08.2014 r. do 31.07.2015 r."
                                                     informacja o wyborze oferty.pdf
                                  
                                                          zapytanie ofertowe.pdf
                                                             załączniki.doc
                                                            wzór umowy.pdf
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Monika Jatczak
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Jatczak (7 / 7 / 2014)
- zaakceptowanie treści informacji: Monika Jatczak (22 / 7 / 2014)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Jatczak (22 / 7 / 2014)
Oglądano 37199 razy
Informacja o wyborze oferty na ochronę obiektów
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Marek Olek
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marek Olek (17 / 6 / 2014)
- zaakceptowanie treści informacji: Marek Olek (17 / 6 / 2014)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Marek Olek (17 / 6 / 2014)
Oglądano 37164 razy
Zapytanie ofertowe na "Oznakowanie pieszych i rowerowych szlaków dydaktycznych Gminy Kawęczyn".
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ewelina Buda
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Buda (5 / 2 / 2014)
- zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Buda (17 / 2 / 2014)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Buda (17 / 2 / 2014)
Oglądano 37257 razy
Informacja o wyborze oferty na "Dostawę artykułów biurowych na potrzeby Urzędu Gminy Kawęczyn".
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ewelina Buda
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Buda (17 / 1 / 2014)
- zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Buda (17 / 1 / 2014)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Buda (17 / 1 / 2014)
Oglądano 37199 razy
Informacja o wyborze oferty na "Dostawę paliwa dla potrzeb Urzędu Gminy w Kawęczynie w 2014 r.”.
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ewelina Buda
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Buda (20 / 12 / 2013)
- zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Buda (20 / 12 / 2013)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Buda (20 / 12 / 2013)
Oglądano 37190 razy
Informacja o wyborze oferty na zadanie pn.„Wywóz nieczystości ciekłych z nieruchomości stanowiących własność Gminy Kawęczyn”.
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ewelina Buda
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Buda (18 / 12 / 2013)
- zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Buda (18 / 12 / 2013)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Buda (18 / 12 / 2013)
Oglądano 37150 razy
Zapytanie ofertowe na oznakowanie szlaku konnego pt "Kawęczyńska przygoda w siodle".
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ewelina Buda
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Buda (4 / 11 / 2013)
- zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Buda (11 / 12 / 2013)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Buda (11 / 12 / 2013)
Oglądano 37249 razy
Zapytanie ofertowena wykonanie usługi polegającej na aktualizacji dokumentu pn. ”Strategia Rozwoju Gminy Kawęczyn na lata 2014-2020”.
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ewelina Buda
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Buda (14 / 10 / 2013)
- zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Buda (29 / 10 / 2013)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Buda (29 / 10 / 2013)
Oglądano 37236 razy
Informacja o wyborze oferty na zadanie pn. „Budowę sieci wodociągowej w miejscowości Będziechów i Stanisława, gmina Kawęczyn”.
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ewelina Buda
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Buda (12 / 8 / 2013)
- zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Buda (12 / 8 / 2013)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Buda (12 / 8 / 2013)
Oglądano 37182 razy
Informacja o wyborze oferty na zadnie pn „Zielona ścieżka do historii Tokar – projekt zagospodarowania terenu zieleni”.
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ewelina Buda
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Buda (5 / 8 / 2013)
- zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Buda (5 / 8 / 2013)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Buda (5 / 8 / 2013)
Oglądano 37171 razy
Informacja o wyborze oferty na zadnie pn „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Marianów Kolonia, gmina Kawęczyn”.
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ewelina Buda
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Buda (5 / 8 / 2013)
- zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Buda (5 / 8 / 2013)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Buda (5 / 8 / 2013)
Oglądano 37173 razy
Informacja o wyborze oferty na zadnie pn.„Przebudowa budynku gospodarczego na pomieszczenie garażowe w Młodzianowie”.
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ewelina Buda
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Buda (12 / 7 / 2013)
- zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Buda (12 / 7 / 2013)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Buda (12 / 7 / 2013)
Oglądano 37218 razy
Informacja o wyborze oferty na zadnie pn. "Utwardzenie placu postojowego oraz remont schodów zewnętrznych przy byłym Ośrodku Zdrowia w Kowalach Pańskich”.
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ewelina Buda
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Buda (12 / 7 / 2013)
- zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Buda (12 / 7 / 2013)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Buda (12 / 7 / 2013)
Oglądano 37176 razy
Informacja o wyborze oferty na udzielenie zamówienia pn "„Odnowienie elewacji z malowaniem budynku komunalnego w Tokarach Pierwszych".
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ewelina Buda
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Buda (2 / 7 / 2013)
- zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Buda (2 / 7 / 2013)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Buda (2 / 7 / 2013)
Oglądano 37153 razy
Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu „Nasze dzieci - nasza przyszłość - projekt dla szkół Gminy Kawęczyn”
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ewa Frątczak
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewa Frątczak (27 / 6 / 2013)
- zaakceptowanie treści informacji: Ewa Frątczak (12 / 7 / 2013)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewa Frątczak (12 / 7 / 2013)
Oglądano 37241 razy
Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji psychologa w projekcie "Przedszkolaki na start" POKL.9.1.1.02.2013
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ewelina Buda
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Buda (1 / 2 / 2013)
- zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Buda (8 / 2 / 2013)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Buda (8 / 2 / 2013)
Oglądano 37311 razy
Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji psychologa w projekcie "Przedszkolaki na start" POKL.9.1.1.01.2013
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ewelina Buda
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Buda (14 / 1 / 2013)
- zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Buda (25 / 1 / 2013)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Buda (25 / 1 / 2013)
Oglądano 37263 razy
Informacjao wyborze oferty na zakup i dostawa sprzętu sportowo-rekracyjnego wraz z montażem do Środowiskowego Domu Samopomocy w Młodzianowie
               INFORMACJA (2).pdf
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ewa Frątczak
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewa Frątczak (17 / 12 / 2012)
- zaakceptowanie treści informacji: Ewa Frątczak (17 / 12 / 2012)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewa Frątczak (17 / 12 / 2012)
Oglądano 37171 razy
Informacjao wyborze oferty na zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaiem i montażem do Środowiskowego Domu Samopomocy w Młodzianowie
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ewa Frątczak
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewa Frątczak (12 / 12 / 2012)
- zaakceptowanie treści informacji: Ewa Frątczak (12 / 12 / 2012)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewa Frątczak (12 / 12 / 2012)
Oglądano 37167 razy
Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę sprzętu sportowo-rekreacyjnego wraz z jego montażem do Środowiskowego Domu Samopomocy w Młodzianowie
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ewa Frątczak
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewa Frątczak (7 / 12 / 2012)
- zaakceptowanie treści informacji: Ewa Frątczak (7 / 12 / 2012)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewa Frątczak (7 / 12 / 2012)
Oglądano 37189 razy
Informacjao wyborze oferty na zakup i dostawa wyposażenia i sprzętu wraz z jego montażem do Środowiskowego Domu Samopomocy w Młodzianowie
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ewa Frątczak
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewa Frątczak (6 / 12 / 2012)
- zaakceptowanie treści informacji: Ewa Frątczak (6 / 12 / 2012)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewa Frątczak (6 / 12 / 2012)
Oglądano 37179 razy
Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i jego montażem do Środowiskowego Domu Samopomocy w Młodzianowie.
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ewelina Buda
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Buda (30 / 11 / 2012)
- zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Buda (30 / 11 / 2012)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Buda (30 / 11 / 2012)
Oglądano 37228 razy
Zapytanie ofertowe na dostawę paliwa dla potrzeb Urzędu Gminy w Kawęczynie w 2013.
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ewelina Buda
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Buda (27 / 11 / 2012)
- zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Buda (11 / 12 / 2012)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Buda (11 / 12 / 2012)
Oglądano 37196 razy
Zapytanie ofertowe na zakup i dostawa wyposażenia i sprzętu wraz z jego montażem do Środowiskowego Domu Samopomocy w Młodzianowie.
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ewelina Buda
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Buda (23 / 11 / 2012)
- zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Buda (23 / 11 / 2012)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Buda (23 / 11 / 2012)
Oglądano 37231 razy
Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów promocyjnych w ramach projektu "Przedszkolaki na start" POKL 9.1.1.15.2012
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ewelina Buda
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Buda (20 / 11 / 2012)
- zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Buda (28 / 11 / 2012)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Buda (28 / 11 / 2012)
Oglądano 37218 razy
Zapytanie ofertowe na dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu "Przedszkolaki na start" POKL 9.1.1
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ewelina Buda
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Buda (9 / 11 / 2012)
- zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Buda (16 / 11 / 2012)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Buda (16 / 11 / 2012)
Oglądano 37197 razy
Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów biurowych oraz artykułów promocyjnych i materiałów plastycznych w ramach projektu "Przedszkolaki na start" POKL 9.1.1
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ewelina Buda
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Buda (5 / 11 / 2012)
- zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Buda (19 / 11 / 2012)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Buda (19 / 11 / 2012)
Oglądano 37220 razy
Zapytanie ofertowe na "Dostawę środków kosmetycznych i czystości na potrzeby 4 Punktów Przedszkolnych z projektu "Przedszkolaki na start" POKL 9.1.1.
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ewelina Buda
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Buda (31 / 10 / 2012)
- zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Buda (9 / 11 / 2012)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Buda (9 / 11 / 2012)
Oglądano 37174 razy
Informacja o wyborze oferty na udzielenie zamówienia pn "Budowa oświetlenia ulicznego w Kowalach Pańskich – Kolonia gm. Kawęczyn (dz. 174/9; 174/17)".
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ewelina Buda
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Buda (4 / 10 / 2012)
- zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Buda (4 / 10 / 2012)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Buda (4 / 10 / 2012)
Oglądano 37169 razy
Informacja o wyborze oferty na udzielenie zamówienia pn "Przystosowanie budynku na Środowiskowy Dom Samopomocy w Młodzianowie”.
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ewelina Buda
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Buda (1 / 10 / 2012)
- zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Buda (1 / 10 / 2012)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Buda (1 / 10 / 2012)
Oglądano 37200 razy
Zapytanie ofertowe na pełnienia funkcji nauczyciela rytmiki w projekcie: „Przedszkolaki na start” POKL 9.1.1.
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ewelina Buda
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Buda (4 / 9 / 2012)
- zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Buda (18 / 9 / 2012)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Buda (18 / 9 / 2012)
Oglądano 37245 razy
Zapytanie ofertowe na pełnienia funkcji nauczyciela języka angielskiego w projekcie: „Przedszkolaki na start” POKL 9.1.1.
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ewelina Buda
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Buda (14 / 8 / 2012)
- zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Buda (24 / 8 / 2012)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Buda (24 / 8 / 2012)
Oglądano 37273 razy
Informacja o wyborze oferty na udzielenie zamówienia pn „Remont ogrodzenia przy Zespole Szkół w Kowalach Pańskich”.
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ewelina Buda
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Buda (13 / 8 / 2012)
- zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Buda (13 / 8 / 2012)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Buda (13 / 8 / 2012)
Oglądano 37211 razy