Nasza strona Główny BIP
Petycja 1/2018
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Krzysztof Ostojski
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krzysztof Ostojski (15 / 5 / 2018)
- zaakceptowanie treści informacji: Krzysztof Ostojski (18 / 6 / 2018)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Krzysztof Ostojski (18 / 6 / 2018)
Oglądano 76 razy
Petycja 6/2017
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Krzysztof Ostojski
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krzysztof Ostojski (15 / 5 / 2018)
- zaakceptowanie treści informacji: Krzysztof Ostojski (12 / 6 / 2018)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Krzysztof Ostojski (12 / 6 / 2018)
Oglądano 76 razy
Petycja 5/2017
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Krzysztof Ostojski
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krzysztof Ostojski (20 / 9 / 2017)
- zaakceptowanie treści informacji: Krzysztof Ostojski (12 / 6 / 2018)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Krzysztof Ostojski (12 / 6 / 2018)
Oglądano 246 razy
Petycja 4/2017
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Krzysztof Ostojski
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krzysztof Ostojski (20 / 9 / 2017)
- zaakceptowanie treści informacji: Krzysztof Ostojski (20 / 9 / 2017)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Krzysztof Ostojski (20 / 9 / 2017)
Oglądano 246 razy
Petycja 3/2017
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Krzysztof Ostojski
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krzysztof Ostojski (20 / 9 / 2017)
- zaakceptowanie treści informacji: Krzysztof Ostojski (12 / 6 / 2018)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Krzysztof Ostojski (12 / 6 / 2018)
Oglądano 246 razy
Petycja 2/2017
 
Odpowiedź:
 
W odpowiedzi na oficjalna petycje w trybie art. 63 Konstytucji RP  z dnia
19 maja 2017 r. dotyczącej przystąpienia Gminy /szkoły do konkursu w
ramach programu "Podwórko talentów NIVEA-edycja 2017
1. Centrum Usług Wspólnych informuje że w dniu 22 maja 2017 roku tekst
petycji został przekazany do wszystkich szkół funkcjonujących na terenie
gminy Kawęczyn
2. Numer akt pod jakim niniejsza petycja została zarejestrowana
-OOR-ORK.152.2.2017
3. Szkoły z terenu gminy nie przystąpią do konkursu ponieważ nie posiadają
wolnych działek o powierzchni co najmniej 400m

Jerzy Jacek
Kierownik CUW w Kawczynie
Kawęczyn 48
62-704 Kawęczyn
tel 63 2885925
e-mail : gzoo@kaweczyn.pl
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Krzysztof Ostojski
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krzysztof Ostojski (25 / 5 / 2017)
- zaakceptowanie treści informacji: Krzysztof Ostojski (30 / 5 / 2017)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Krzysztof Ostojski (30 / 5 / 2017)
Oglądano 302 razy
Petycja 1/2017
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Krzysztof Ostojski
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krzysztof Ostojski (14 / 3 / 2017)
- zaakceptowanie treści informacji: Krzysztof Ostojski (12 / 6 / 2018)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Krzysztof Ostojski (12 / 6 / 2018)
Oglądano 344 razy
Petycja 5/2016
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Krzysztof Ostojski
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krzysztof Ostojski (14 / 9 / 2016)
- zaakceptowanie treści informacji: Krzysztof Ostojski (27 / 9 / 2016)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Krzysztof Ostojski (27 / 9 / 2016)
Oglądano 425 razy
Petycja 4/2016
 
 
Przebieg postępowania
 
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Krzysztof Ostojski
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krzysztof Ostojski (10 / 5 / 2016)
- zaakceptowanie treści informacji: Krzysztof Ostojski (16 / 5 / 2016)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Krzysztof Ostojski (16 / 5 / 2016)
Oglądano 502 razy
Petycja 3/2016
 
 
Przebieg postępowania
 
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Krzysztof Ostojski
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krzysztof Ostojski (10 / 5 / 2016)
- zaakceptowanie treści informacji: Krzysztof Ostojski (11 / 5 / 2016)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Krzysztof Ostojski (11 / 5 / 2016)
Oglądano 502 razy
Petycja 2/2016
 
 
Przebieg postępowania
 
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Krzysztof Ostojski
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krzysztof Ostojski (5 / 5 / 2016)
- zaakceptowanie treści informacji: Krzysztof Ostojski (6 / 5 / 2016)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Krzysztof Ostojski (6 / 5 / 2016)
Oglądano 510 razy
Petycja 1/2016
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Krzysztof Ostojski
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krzysztof Ostojski (23 / 3 / 2016)
- zaakceptowanie treści informacji: Krzysztof Ostojski (6 / 4 / 2016)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Krzysztof Ostojski (6 / 4 / 2016)
Oglądano 537 razy
Petycja 3/2015
 
 
Przebieg postępowania:
 
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Krzysztof Ostojski
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krzysztof Ostojski (8 / 12 / 2015)
- zaakceptowanie treści informacji: Krzysztof Ostojski (8 / 12 / 2015)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Krzysztof Ostojski (8 / 12 / 2015)
Oglądano 618 razy
Petycja nr 2/2015
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Krzysztof Ostojski
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krzysztof Ostojski (23 / 10 / 2015)
- zaakceptowanie treści informacji: Krzysztof Ostojski (4 / 11 / 2015)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Krzysztof Ostojski (4 / 11 / 2015)
Oglądano 671 razy
Petycja 1/2015

Skan petycji

Przebieg postępowania
 
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Krzysztof Ostojski
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krzysztof Ostojski (19 / 10 / 2015)
- zaakceptowanie treści informacji: Krzysztof Ostojski (14 / 9 / 2016)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Krzysztof Ostojski (14 / 9 / 2016)
Oglądano 681 razy