Nasza strona Główny BIP
Jesteś w dziale:   Gospodarka Odpadami
Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych na 2018 rok - do 30 września 2018 roku.
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Agnieszka Sasiak
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Sasiak (4 / 12 / 2017)
- zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Sasiak (12 / 1 / 2018)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Sasiak (12 / 1 / 2018)
Oglądano 583 razy
Informacja o osiągniętych poziomach odzysku i o ilości zebranych odpadów komunalnych w 2016 roku oraz analiza gospodarwoania odpadami za rok 2016
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Agnieszka Sasiak
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Sasiak (20 / 9 / 2017)
- zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Sasiak (14 / 2 / 2018)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Sasiak (14 / 2 / 2018)
Oglądano 866 razy
Terminarz wywozu odpadów w gminie Kawęczyn II półrocze 2017.
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Agnieszka Sasiak
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Sasiak (11 / 7 / 2017)
- zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Sasiak (11 / 7 / 2017)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Sasiak (11 / 7 / 2017)
Oglądano 1141 razy
Informacja w sprawie możliwości składania wniosku dotyczącego usunięcia azbestu.
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Agnieszka Sasiak
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Sasiak (22 / 3 / 2017)
- zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Sasiak (22 / 3 / 2017)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Sasiak (22 / 3 / 2017)
Oglądano 1657 razy
Terminarz wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy Kawęczyn I półrocze 2017 roku
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Agnieszka Sasiak
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Sasiak (3 / 1 / 2017)
- zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Sasiak (3 / 1 / 2017)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Sasiak (3 / 1 / 2017)
Oglądano 1904 razy
Informacja dotycząca zbiórki odpadów niebezpiecznych - 30.11.2016
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Krzysztof Ostojski
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krzysztof Ostojski (28 / 11 / 2016)
- zaakceptowanie treści informacji: Krzysztof Ostojski (28 / 11 / 2016)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Krzysztof Ostojski (28 / 11 / 2016)
Oglądano 2036 razy
Analiza systemu gospodarowania odpadami za rok 2015
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Agnieszka Sasiak
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Sasiak (1 / 7 / 2016)
- zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Sasiak (2 / 11 / 2017)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Sasiak (2 / 11 / 2017)
Oglądano 2512 razy
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Agnieszka Sasiak
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Sasiak (19 / 1 / 2016)
- zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Sasiak (19 / 1 / 2016)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Sasiak (19 / 1 / 2016)
Oglądano 3118 razy
Terminarz wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy Kawęczyn.
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Agnieszka Sasiak
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Sasiak (4 / 1 / 2016)
- zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Sasiak (4 / 1 / 2016)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Sasiak (4 / 1 / 2016)
Oglądano 3200 razy
Informacja dotycząca zmiany w odbiorze odpadów komunalnych na terenie Gminy Kawęczyn
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Agnieszka Sasiak
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Sasiak (16 / 12 / 2015)
- zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Sasiak (16 / 12 / 2015)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Sasiak (16 / 12 / 2015)
Oglądano 3273 razy
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla miejscowości: Chocim, Ciemień, Głuchów, Dzierzbotki, Kawęczyn, Marcinów, Marianów, Nowy Świat, Okręglica w II półroczu 2015 roku tj. od 1 lipca 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Agnieszka Sasiak
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Sasiak (15 / 7 / 2015)
- zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Sasiak (4 / 12 / 2017)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Sasiak (4 / 12 / 2017)
Oglądano 3807 razy
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla miejscowości: Będziechów, Marcjanów, Milejów, Skarżyn, Stanisława, Tokary Pierwsze, Tokary Drugie, Wojciechów, Żdżary w II półroczu 2015 r. tj od 1 lipca 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Agnieszka Sasiak
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Sasiak (15 / 7 / 2015)
- zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Sasiak (15 / 7 / 2015)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Sasiak (15 / 7 / 2015)
Oglądano 3808 razy
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla miejscowości: Dziewiątka, Kowale Pańskie, Kowale Pańskie Kolonia, Leśnictwo, Marianów Kolonia, Młodzianów, Nowy Czachulec, Siedliska w II półroczu 2015 roku tj. od 01 lipca 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Agnieszka Sasiak
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Sasiak (15 / 7 / 2015)
- zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Sasiak (15 / 7 / 2015)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Sasiak (15 / 7 / 2015)
Oglądano 3811 razy
Informacja dla m. Chocim, Głuchów, Marianów, Marcinów, Kawęczyn, Nowy Świat, Ciemień, Dzierzbotki i Okręglica - zbiórka odpadów niebezpiecznych. Analiza systemu gospodarowania odpadami za 2014 rok w tym informacja o osiągniętych poziomach odzysku.
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Agnieszka Sasiak
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Sasiak (4 / 5 / 2015)
- zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Sasiak (27 / 10 / 2017)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Sasiak (27 / 10 / 2017)
Oglądano 4071 razy
Informacja w sprawie opłat za odpady komunalne rok 2015
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Agnieszka Sasiak
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Sasiak (3 / 3 / 2015)
- zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Sasiak (3 / 3 / 2015)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Sasiak (3 / 3 / 2015)
Oglądano 4268 razy
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla miejscowości: Chocim, Ciemień, Głuchów, Dzierzbotki, Kawęczyn, Marcinów, Marianów, Nowy Świat, Okręglica w I półroczu 2015 roku tj. od 1 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2015 roku
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Agnieszka Sasiak
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Sasiak (31 / 12 / 2014)
- zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Sasiak (31 / 12 / 2014)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Sasiak (31 / 12 / 2014)
Oglądano 4494 razy
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla miejscowości: Będziechów, Marcjanów, Milejów, Skarżyn, Stanisława, Tokary Pierwsze, Tokary Drugie, Wojciechów, Żdżary w I półroczu 2015 r. tj od 1 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2015 roku
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Agnieszka Sasiak
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Sasiak (31 / 12 / 2014)
- zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Sasiak (31 / 12 / 2014)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Sasiak (31 / 12 / 2014)
Oglądano 4494 razy
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla miejscowości: Dziewiątka, Kowale Pańskie, Kowale Pańskie Kolonia, Leśnictwo, Marianów Kolonia, Młodzianów, Nowy Czachulec, Siedliska w I półroczu 2015 roku tj. od 01 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2015 r.
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Agnieszka Sasiak
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Sasiak (31 / 12 / 2014)
- zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Sasiak (31 / 12 / 2014)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Sasiak (31 / 12 / 2014)
Oglądano 4494 razy
Informacja
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Agnieszka Sasiak
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Sasiak (11 / 12 / 2014)
- zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Sasiak (11 / 12 / 2014)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Sasiak (11 / 12 / 2014)
Oglądano 4570 razy
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla miejscowości: Chocim, Ciemień, Głuchów, Dzierzbotki, Kawęczyn, Marcinów, Marianów, Nowy Świat, Okręglica w II półroczu 2014 roku tj. od 1 lipca 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Agnieszka Sasiak
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Sasiak (30 / 6 / 2014)
- zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Sasiak (30 / 6 / 2014)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Sasiak (30 / 6 / 2014)
Oglądano 5085 razy
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla miejscowości: Będziechów, Marcjanów, Milejów, Skarżyn, Stanisława, Tokary Pierwsze, Tokary Drugie, Wojciechów, Żdżary w II półroczu 2014 r. tj od 1 lipca 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Agnieszka Sasiak
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Sasiak (30 / 6 / 2014)
- zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Sasiak (30 / 6 / 2014)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Sasiak (30 / 6 / 2014)
Oglądano 5085 razy
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla miejscowości: Dziewiątka, Kowale Pańskie, Kowale Pańskie Kolonia, Leśnictwo, Marianów Kolonia, Młodzianów, Nowy Czachulec, Siedliska w II półroczu 2014 roku tj. od 01 lipca 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Agnieszka Sasiak
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Sasiak (30 / 6 / 2014)
- zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Sasiak (30 / 6 / 2014)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Sasiak (30 / 6 / 2014)
Oglądano 5085 razy
Regulamin Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Agnieszka Sasiak
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Sasiak (25 / 6 / 2014)
- zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Sasiak (25 / 6 / 2014)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Sasiak (25 / 6 / 2014)
Oglądano 5102 razy
Informacja na temat osiągniętych poziomów w 2013 roku. Analiza systemu gospodarowania odpadami za 2013 rok. Informacja o firmie świadczącej usługi odbioru odpadóww 2014 roku.
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Agnieszka Sasiak
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Sasiak (26 / 5 / 2014)
- zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Sasiak (27 / 10 / 2017)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Sasiak (27 / 10 / 2017)
Oglądano 5249 razy
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla miejscowości: Będziechów, Marcjanów, Milejów, Skarżyn, Stanisława, Tokary Pierwsze, Tokary Drugie, Wojciechów, Żdżary.
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Agnieszka Sasiak
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Sasiak (3 / 1 / 2014)
- zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Sasiak (3 / 1 / 2014)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Sasiak (3 / 1 / 2014)
Oglądano 5620 razy
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla miejscowości: Chocim, Ciemień, Głuchów, Dzierzbotki, Kawęczyn, Marcinów, Marianów, Nowy Świat, Okręglica.
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Agnieszka Sasiak
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Sasiak (3 / 1 / 2014)
- zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Sasiak (3 / 1 / 2014)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Sasiak (3 / 1 / 2014)
Oglądano 5620 razy
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla miejscowości: Dziewiątka, Kowale Pańskie, Kowale Pańskie Kolonia, Leśnictwo, Marianów Kolonia, Młodzianów, Nowy Czachulec, Siedliska.
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Agnieszka Sasiak
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Sasiak (3 / 1 / 2014)
- zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Sasiak (3 / 1 / 2014)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Sasiak (3 / 1 / 2014)
Oglądano 5620 razy
Zmiana terminu dokonywania opłat za gospodarowanie odpadami - od lutego 2014 roku.
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Agnieszka Sasiak
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Sasiak (2 / 1 / 2014)
- zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Sasiak (2 / 1 / 2014)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Sasiak (2 / 1 / 2014)
Oglądano 5634 razy
Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Kawęczyn, informacja o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozos
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Agnieszka Sasiak
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Sasiak (2 / 12 / 2013)
- zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Sasiak (2 / 12 / 2013)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Sasiak (2 / 12 / 2013)
Oglądano 5723 razy
INFORMATOR - GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KAWĘCZYN PO 1 LIPCA 2013 ROKU
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Agnieszka Sasiak
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krzysztof Ostojski (7 / 8 / 2013)
- zaakceptowanie treści informacji: Krzysztof Ostojski (7 / 8 / 2013)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Krzysztof Ostojski (7 / 8 / 2013)
Oglądano 6058 razy
Harmonogramy wywozu odpadów komunalnych na terenie gminy Kawęczyn na rok 2013
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Agnieszka Sasiak
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Sasiak (6 / 8 / 2013)
- zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Sasiak (6 / 8 / 2013)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Sasiak (6 / 8 / 2013)
Oglądano 6063 razy
Sprawozdanie podmiotu prowadzącego działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Agnieszka Sasiak
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Sasiak (20 / 2 / 2013)
- zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Sasiak (20 / 2 / 2013)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Sasiak (20 / 2 / 2013)
Oglądano 6678 razy
Rozwiązanie umowy cywilnoprawnej z firmą świadczącą usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Agnieszka Sasiak
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Sasiak (29 / 3 / 2013)
- zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Sasiak (29 / 3 / 2013)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Sasiak (29 / 3 / 2013)
Oglądano 6542 razy
Rejestr działalności regulowanej
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Agnieszka Sasiak
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Sasiak (4 / 11 / 2013)
- zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Sasiak (4 / 11 / 2013)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Sasiak (4 / 11 / 2013)
Oglądano 5821 razy
Informacja o nowym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kawęczyn po 1 lipca 2013 roku.
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Agnieszka Sasiak
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Sasiak (20 / 2 / 2013)
- zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Sasiak (20 / 2 / 2013)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Sasiak (20 / 2 / 2013)
Oglądano 6677 razy