Nasza strona Główny BIP
Jesteś w dziale:   Rejestr zmian
Rejestr zmian:
17 sierpnia 2017: Dział: "../Przetargi i Ogłoszenia/Ogłoszenia"; Wiadomość: "Oferta złożona w trybie w art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. uproszczonym)"Spacerkiem po Warszawie""; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Ewa Frątczak
17 sierpnia 2017: Dział: "../Biuletyn Informacji Publicznej/Plan gospodarki niskoemisyjnej"; Wiadomość: "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kawęczyn "; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Agnieszka Sasiak
17 sierpnia 2017: Dział: "../Biuletyn Informacji Publicznej/Informacje Środowiskowe"; Wiadomość: "Informacja o możliwości składania deklaracji na montaż kolektorów słonecznych i fotowoltaiki."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Agnieszka Sasiak
14 sierpnia 2017: Dział: "../Przetargi i Ogłoszenia/Zamówienia Publiczne"; Wiadomość: "Przetarg nieograniczony pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Marcinów”"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Ewa Frątczak
11 sierpnia 2017: Dział: "../Biuletyn Informacji Publicznej/Planowanie Przestrzenne"; Wiadomość: "Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 471 relacji Opatówek - Rzymsko"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Halina Ambroziak-Juszczak
8 sierpnia 2017: Dział: "../Biuletyn Informacji Publicznej/Informacje Środowiskowe"; Wiadomość: "Informacja o możliwości składania deklaracji na montaż kolektorów słonecznych i fotowoltaiki."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Agnieszka Sasiak
8 sierpnia 2017: Dział: "../Biuletyn Informacji Publicznej/Informacje Środowiskowe"; Wiadomość: "Wzory dokumentów na dofinansowanie inwestycji dotyczących odnawialnych żródeł energii"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Agnieszka Sasiak
7 sierpnia 2017: Dział: "../Wójt Gminy/Zarządzenia Wójta"; Wiadomość: "Zarządzenie nr 50/2017 z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Gminnego "Kasztanowe Ludki" w Kowalach Pańskich"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Ewelina Buda
7 sierpnia 2017: Dział: "../Wójt Gminy/Zarządzenia Wójta"; Wiadomość: "Zarządzenie Nr 49/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2017 r."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Ewelina Buda
7 sierpnia 2017: Dział: "../Wójt Gminy/Zarządzenia Wójta"; Wiadomość: "Zarządzenie nr 48/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie powołanie Komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowalnych dla zadania inwestycyjnego pn. "Remont nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Kawęczyn""; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Ewelina Buda
7 sierpnia 2017: Dział: "../Przetargi i Ogłoszenia/Zamówienia Publiczne"; Wiadomość: "Przetarg nieograniczony pn. Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu dzieci do szkół na terenie Gminy Kawęczyn w formie zakupu biletów miesięcznych w okresie od 04.09.2017 do 22.06.2018 r."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Ewa Frątczak
4 sierpnia 2017: Dział: "../Przetargi i Ogłoszenia/Zamówienia Publiczne"; Wiadomość: "Przetarg nieograniczony pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Marcinów”"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Ewa Frątczak
1 sierpnia 2017: Dział: "../Biuletyn Informacji Publicznej/Informacje Środowiskowe"; Wiadomość: "Obwieszczenie o wydanej decyzji"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Agnieszka Sasiak
28 lipca 2017: Dział: "../Przetargi i Ogłoszenia/Zamówienia Publiczne"; Wiadomość: "Przetarg nieograniczony pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Marcinów”"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Ewelina Buda
28 lipca 2017: Dział: "../Rada Gminy/Uchwały Rady Gminy"; Wiadomość: "Uchwała nr XXXI/217/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 20 lipca 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn na lata 2017-2024"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Iwona Krajewska
28 lipca 2017: Dział: "../Rada Gminy/Uchwały Rady Gminy"; Wiadomość: "Uchwała nr XXXI/216/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 20 lipca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2017"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Iwona Krajewska
27 lipca 2017: Dział: "../Wójt Gminy/Zarządzenia Wójta"; Wiadomość: "Zarządzenie Nr 47/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 25 lipca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Ewelina Buda
27 lipca 2017: Dział: "../Wójt Gminy/Zarządzenia Wójta"; Wiadomość: "Zarządzenie nr 46/2017 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów do Gminnego Zespołu ds. Rewitalizacji"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Ewelina Buda
25 lipca 2017: Dział: "../Przetargi i Ogłoszenia/Zamówienia Publiczne"; Wiadomość: "Przetarg nieograniczony pn. Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu dzieci do szkół na terenie Gminy Kawęczyn w formie zakupu biletów miesięcznych w okresie od 04.09.2017 do 22.06.2018 r."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Ewelina Buda
21 lipca 2017: Dział: "../Przetargi i Ogłoszenia/Przetargi do 30 tys. euro"; Wiadomość: "Informacja o wyborze oferty w zapytaniu ofertowym na zadanie pn. "Bieżące całoroczne utrzymanie dróg wewnętrznych i gminnych na terenie Gminy Kawęczyn"."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Ewa Frątczak
18 lipca 2017: Dział: "../Przetargi i Ogłoszenia/Zamówienia Publiczne"; Wiadomość: "Przetarg nieograniczony pn. „Wymiana kotłów wraz z osprzętem na potrzeby Gminy Kawęczyn” z dn. 21.06.2017 r."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Ewelina Buda
17 lipca 2017: Dział: "../Przetargi i Ogłoszenia/Zamówienia Publiczne"; Wiadomość: "Przetarg nieograniczony pn. Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu dzieci do szkół na terenie Gminy Kawęczyn w formie zakupu biletów miesięcznych w okresie od 04.09.2017 do 22.06.2018 r."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Ewelina Buda
14 lipca 2017: Dział: "../Wójt Gminy/Zarządzenia Wójta"; Wiadomość: "Zarządzenie Nr 44/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2017 r."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Ostojski
14 lipca 2017: Dział: "../Wójt Gminy/Zarządzenia Wójta"; Wiadomość: "Zarządzenie nr 45/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Gminnego "Kasztanowe Ludki" w Kowalach Pańskich"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Ostojski
13 lipca 2017: Dział: "../Przetargi i Ogłoszenia/Przetargi do 30 tys. euro"; Wiadomość: "Informacja o wyborze oferty w zapytaniu ofertowym na zadanie pn. " Przebudowa linii napowietrznej niskiego napięcia 0,4 kV - montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Milejów"."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Ewa Frątczak
13 lipca 2017: Dział: "../Przetargi i Ogłoszenia/Przetargi do 30 tys. euro"; Wiadomość: "Informacja o wyborze oferty w zapytaniu ofertowym na zadanie pn. "Przebudowa linii napowietrznej niskiego napięcia 0,4 kV - montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Milejów"."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Ewa Frątczak
11 lipca 2017: Dział: "../Biuletyn Informacji Publicznej/Gospodarka Odpadami"; Wiadomość: "Terminarz wywozu odpadów w gminie Kawęczyn II półrocze 2017."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Agnieszka Sasiak
6 lipca 2017: Dział: "../Wójt Gminy/Zarządzenia Wójta"; Wiadomość: "Zarządzenie Nr 43/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Ostojski
6 lipca 2017: Dział: "../Rada Gminy/Uchwały Rady Gminy"; Wiadomość: "Uchwała nr XXX/215/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Iwona Krajewska
6 lipca 2017: Dział: "../Rada Gminy/Uchwały Rady Gminy"; Wiadomość: "Uchwała nr XXX/214/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie określenia wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych przy drogach powiatowych na terenie Gminy Kawęczyn"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Iwona Krajewska
6 lipca 2017: Dział: "../Rada Gminy/Uchwały Rady Gminy"; Wiadomość: "Uchwała nr XXX/213/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Tokary Pierwsze"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Iwona Krajewska
6 lipca 2017: Dział: "../Rada Gminy/Uchwały Rady Gminy"; Wiadomość: "Uchwała nr XXX/212/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Marcjanów"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Iwona Krajewska
6 lipca 2017: Dział: "../Rada Gminy/Uchwały Rady Gminy"; Wiadomość: "Uchwała nr XXX/211/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej do gminnego zasobu nieruchomości Gminy Kawęczyn"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Iwona Krajewska
6 lipca 2017: Dział: "../Rada Gminy/Uchwały Rady Gminy"; Wiadomość: "Uchwała nr XXX/210/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2017-2020"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Iwona Krajewska
6 lipca 2017: Dział: "../Rada Gminy/Uchwały Rady Gminy"; Wiadomość: "Uchwała nr XXX/209/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie przystąpienia do przygotowania i opracowania programu rewitalizacji dla gminy Kawęczyn"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Iwona Krajewska
6 lipca 2017: Dział: "../Rada Gminy/Uchwały Rady Gminy"; Wiadomość: "Uchwała nr XXX/208/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zasad powoływania Gminnego Zespołu Rewitalizacji i ustanowienia jego regulaminu"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Iwona Krajewska
6 lipca 2017: Dział: "../Rada Gminy/Uchwały Rady Gminy"; Wiadomość: "Uchwała nr XXX/206/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie poboru podatków w drodze inkasa"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Iwona Krajewska
6 lipca 2017: Dział: "../Rada Gminy/Uchwały Rady Gminy"; Wiadomość: "Uchwała nr XXX/206/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2017"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Iwona Krajewska
6 lipca 2017: Dział: "../Przetargi i Ogłoszenia/Zamówienia Publiczne"; Wiadomość: "Przetarg nieograniczony pn. „Wymiana kotłów wraz z osprzętem na potrzeby Gminy Kawęczyn” z dn. 21.06.2017 r."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Ewelina Buda
6 lipca 2017: Dział: "../Biuletyn Informacji Publicznej/Informacje Środowiskowe"; Wiadomość: "Obwieszczenie w sprawie wydania postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz o zakończonym postępowaniu dowodowym. "; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Agnieszka Sasiak
>>