Nasza strona Główny BIP
Dział Budżetowo - Podatkowy

Dział   Budżetowo - Podatkowy

 

Stanowisko ds księgowości budżetowej

Grażyna Heresztyn

 • księgowość budżetowa
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym
 • sporządzanie list wynagrodzeń oraz rozliczanie potrąceń od wynagrodzeń pracowników urzędu gminy
 • kompletowanie dokumentacji do wypłat zasiłków rodzinnych i ich obliczeń oraz spraw ZUS

 

Stanowisko ds obsługi finansowo-księgowej 

Danuta Danielewska

 • rozliczenia z dostawcami i odbiorcami
 • sporządzanie umów zleceń na doraźne prace
 • prowadzenie dokumentacji pracowników interwencyjnych i publicznych
 • prowadzenie ksiąg inwentarzowych środków trwałych, przeprowadzanie inwentaryzacji środków trwałych, księgozbiorów, materiałów

 

Stanowisko ds podatków i opłat

Mariola Urbańczyk

 • opłaty za odpady komunalne
 • podatek od środków transportowych

 

Stanowisko ds wymiaru podatków i opłat 

Jolanta Krucka

 • sporządzanie wymiaru podatków i opłat
 • wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym
 • załatwianie podań dot. ulg żołnierskich, inwestycyjnych oraz z tytułu nabycia gruntu
 • wystawianie zaświadczeń w celu uzyskania bonów paliwowych

 

Stanowisko ds księgowości podatkowej

Tomasz Musiałowski 

 • rozliczenia oraz kontrola sołtysów z inkasa podatków i opłat
 • księgowość podatkowa
 • przyjmowanie podań dotyczących odroczeń i umorzeń podatku oraz rozłożenia na raty
 • wydawanie zaświadczeń o nie zaleganiu
 • wystawienie decyzji o udzielaniu ulg i umorzeń
 • egzekucja zobowiązań pieniężnych
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Katarzyna Łuczak
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (26 / 6 / 2003)
- zaakceptowanie treści informacji: Zenon Tomczyk (1 / 10 / 2012)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Zenon Tomczyk (1 / 10 / 2012)
Oglądano 1865 razy