Nasza strona Główny BIP
Majątek Publiczny - majątek podmiotów
MAJĄTEK PUBLICZNY ( w tys. zł)
Wartość brutto środków trwałych wg stanu na 31.12.2002 r.
Ogółem
w tym:
6.697
Grunty (grupa 0)
58
Budynki i lokale (grupa 1)
1.583
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa2)
4.934
Maszyny i urządzenia techniczne (grupa 3-6)
71
Środki transportu (grupa 7)
43
Pozostałe środki trwałe (grupa 8 i 9)
8
Odpisy amortyzacyjne wg stanu na 31.12.2002 r.
Ogółem
2.213
Budynki i budowle (grupa 1-2)
2.153
Maszyny i urządzenia techniczne (grupa 3-6)
40
Środki transportowe
17
Narzędzia, przyrządy, ruchomości (grupa 8)
3
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Marek Olek
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marek Olek (1 / 7 / 2003)
- zaakceptowanie treści informacji: Marek Olek (1 / 7 / 2003)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Marek Olek (1 / 7 / 2003)
Oglądano 1509 razy
Majątek podmiotów
MAJĄTEK PODMIOTÓW (w tyś. zł)
Wartość brutto środków trwałych wg stanu na 31.12.2002 r.
Ogółem
w tym:
4.479
Grunty (grupa 0)
69
Budynki i lokale (grupa 1)
4.311
Maszyny i urządzenia techniczne (grupa 3-6)
74
Narzędzia, przyrządy, ruchomości (grupa 8)
25
Odpisy amortyzacyjne wg stanu na 31.12.2002 r.
Ogółem
562
Budynki i budowle (grupa 1-2)
520
Maszyny i urządzenia techniczne (grupa 3-6)
28
Narzędzia, przyrządy, ruchomości (grupa 8)
14
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Marek Olek
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marek Olek (1 / 7 / 2003)
- zaakceptowanie treści informacji: Marek Olek (1 / 7 / 2003)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Marek Olek (1 / 7 / 2003)
Oglądano 1509 razy