Gminny Zespół ds. Rewitalizacji


 Powołano Gminny Zespół ds. Rewitalizacji, zwany dalej „Gminnym Zespołem ds. Rewitalizacji” w następującym składzie:

  1. Sylwester Dzikowski - przedstawiciel stowarzyszeń, działających na terenie Gminy Kawęczyn – Przewodniczący Gminnego Zespołu ds. Rewitalizacji;

  2. Elżbieta Tomczak - przedstawiciel gminy i gminnych osób prawnych;

  3. Beata Goślińska - radna gminy Kawęczyn;

  4. Krystyna Brzychcy - radna gminy Kawęczyn;

  5. Sylwester Kasprzak przedstawiciel sołtysów;

  6. Jarosław Pasik przedsiębiorca z terenu Gminy Kawęczyn;

  7. Jolanta Krawczyk - przedstawiciel gminy i gminnych osób prawnych;

  8. Arleta Biegańska - przedstawiciel stowarzyszeń, działających na terenie Gminy Kawęczyn;

  9. Magdalena Zduniak – mieszkaniec z terenu Gminy Kawęczyn, nie będący członkiem stowarzyszeń i nie pracujący w jednostkach organizacyjnych Gminy Kawęczyn

Zarządzenie: zarzadzenie.pdf