Zaproszenie na warsztaty w związku z pracami nad Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy Kawęczyn