Ogłoszenie konsultacji w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Kawęczyn z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 r.


zal nr1. projekt programu wspolpracy.pdf
zal_2._formularz_konsultacji.pdf
OGLOSZENIE W SPRAWIE KONSULTACJI.pdf