Informacja o rostrzygnięciu konkursu na zorganizowanie czasu wolnego dla emerytów z terenu Gminy Kawęczyn


i_n_f_o_r_m_a_c_j_a_rozstrzygniecie_konkursu.pdf