Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert ogłoszonego zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Kawęczyn dn. 31.03.2015 r.


I N F O R M A C J A rozstrzygnięcie konkursu.doc