Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji Projektu Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2015 r.


Sprawozdanie z konsultacji.pdf