Ogłoszenie konsultacji w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Kawęczyn z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 r.


Ogłoszenie konsultacji Programu Współpracy.pdf
Zał Nr 1 PROJEKT program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2014.pdf
Zał 2.pdf
Zał Nr 1 PROJEKT program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2014.doc
Zał 2. formularz konsultacji.doc