Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych z d. 09.09.2014 r.


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert.pdf
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert.doc