Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert z dn. 03.06.2014 r.


Zarządzenie 37)2014 Wójta Gminy Kawęczyn z dn.03.06.2014 r..doc
Zarządzenie 37_2014 Wójta Gminy Kawęczyn z dn. 03.06.2014 r.pdf