Ogłoszenie Otwartego konkursu ofert Zarządzeniem Nr 8/2014 ojta Gminy Kawęczyn z dn. 28.01.2014 r.


Ogłoszenie konkursu ofert z dn. 28.01.2014 r. dot.pdf