Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert zgodnie z Zarządzeniem Nr 23)2013 Wójta Gminy Kaweczyn z dn. 30.04.2013 r.


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert.pdf