Informacja o wynikach naboru na zastepstwo pracownika obsługi punktu przedszkolnego w oddziale w Kawęczynie POKL 9.1.1


Informacja o wyborze na zastępstw pracownik obsługi punktu.pdf