Ogłoszenie o naborze na zastępstwo pracownika obsługi punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Kawęczynie w ramach projektu "Przedszkolaki na start" POKL 9.1.1


Infrmacja o wynikach oceny formalnej.pdf
 
karta zgłoszeniowa pracownik obsługi punktu.doc
Ogłoszenie o naborze.pdf