Ogłoszenie otwartego konkursu ofert z dn. 29.01.2013 r. w zakresie "wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu".


Ogłoszenie konkursu ofert z dn. 29.01.2013 r. dot.pdf