Ogłoszenie konsultacji rocznego programu współpracy Gminy Kawęczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok.


Konsultacje w sprawie rocznego PROGRAMU WSPOLPRACY.doc

Konsultacje w sprawie rocznego PROGRAMU WSPOLPRACY.pdf

Zał 1. program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2013.doc

Zał 1.pdf

Zał 2. formularz konsultacji.doc

Zał 2.pdf