Informacja dla pracodawców ubiegających się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników


Młodociani Informacja.pdf
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc De minimis.doc
Oświadczenie o obowiazku sporządzania sprawozdań finansowych.doc
Oświadczenie o otrzymanje wielkości pomocy De minimis i nie otrzymanej pomocy De minimis.doc