KOREKTA INFORMACJI O WYBORZE OFERTY na dostawę materiałów szkolnych dla dzieci biorących udział w projekcie pn. „Nasze dzieci – nasza przyszłość – projekt dla szkół Gminy Kawęczyn"


informacja o wyborze-korekta.pdf