INFORMACJA O WYBORZE OFERTY na dostawę materiałów szkolnych dla dzieci biorących udział w projekcie pn. „Nasze dzieci – nasza przyszłość – projekt dla szkół Gminy Kawęczyn"


materiały szkolne-informacja o wyborze.pdf