Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji koordynatora szkolnego w Szkole Podstawowej w Skarżynie w ramach projektu "Nasze dzieci - nasza przyszłość- projekt dla szkół Gminy Kawęczyn".


zapytanie ofertowe na koordynatora szkolnego.pdf
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY-koordynator w Skarżynie.pdf