Informacja o wyborze oferty na pełnienie funkcji koordynatore w szkole biorącej udział w projekcie "Nasze dzieci - nasza przyszłość - projekt dla szkół Gminy Kawęczyn"


informacja o wyborze oferty.pdf