Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji koordynatora w szkole biorącej udział w projekcie "Nasze dzieci-nasza przyszłość-projekt dla szkół Gminy Kawęczyn".


zapytanie ofertowe na koordynatora szkolnego.pdf