INFORMACJA O WYBORZE OFERTY na opracowanie i dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby projektu „Nasze dzieci – nasza przyszłość – projekt dla szkół Gminy Kawęczyn”.


informacja o wyborze oferty.pdf