Zapytanie ofertowe na na opracowanie i dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby projektu „Nasze dzieci – nasza przyszłość – projekt dla szkół Gminy Kawęczyn”.


zapytanie ofertowe-matriały promocyjne.pdf