INFORMACJA O WYBORZE OFERTY na wykonanie zamówienia na dostawę artykułów biurowych na potrzeby Urzędu Gminy Kawęczyn


informacja o wyborze oferty.pdf