Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę: Usługi w zakresie prac związanych z utrzymaniem dróg na terenie Gminy Kawęczyn


ZAWIADOMIENIE O UCHYLENIU SIE WYKONAWCY OD PODPISANIA UMOWY
Zawiadomienie uchyleniu się od podpisania umowy.pdf
 
 INFORMACJA
informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert.pdf
Informacja o wyborze najkorzystniejszej 2.pdf