Zapytanie ofertowe na dostawę paliw dla potzreb Urzedu Gminy w Kawęczynie w 2012 r.


 
Informacja o wyborze oferty.pdf
Informacja.pdf
 
Zap. ofertowe na dostawę paliwa 2.pdf
 
Zapytanie ofertowe z załącznikami
Zap. ofertowe na dostawę paliwa.pdf