Informacja o wyborze oferty w zapytaniu ofertowym na Instalacje systemu monitoringu w Urzędzie Gminy w Kawęczynie tj. wykonanie instalacji monitoringu na korytarzu (parterze) budynku A i B urzędu gminy oraz rozbudowę instalacji systemu alarmowego w Urz


Informacja o wyborze oferty w zapytaniu - monitoring