Zapytanie ofertowe na " Opracowanie graficzne, wykonanie oraz dostarczenie i montaż 3 szt. tablic informacyjnych oraz 3 szt. tablic promocyjnych w ramach projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Kawęczyn”


Informacja o wyborze oferty.pdf
 
Zapytanie ofertowe.pdf
załaczniki 1 for ofertowy.doc
załaczniki 2 osw..pdf
załaczniki 3 wzor umowy.pdf
ZAŁĄCZNIK_4_PODRĘCZNIK