Zapytanie ofertowe na "Przygotowanie i opracowanie programu rewitalizacji dla Gminy Kawęczyn"


Informacja o wyborze
informacja.pdf
protokol.pdf
 
 
zapytanie ofertowe.pdf
zalocznik nr 1 formularz ofertowy.pdf
zalocznik nr 2.pdf
zalocznik nr 3.pdf
zalocznik nr 4 szczegolowy zakres prac.pdf
zalocznik nr 5 projekt umowy.pdf