Zapytanie ofertowe na "Dostawę mebli biurowych i konferencyjnych na potrzeby Urzędu Gminy w Kawęczynie wraz z transportem, montażem i ustawieniem”


 
 Inormacja o wyborze oferty.pdf
 
Zapytanie ofertowe.pdf
Zał nr 1 specyfikacja i opis tech.pdf
załaczniki od nr 2 do nr 4.doc
Informacja o zmianie treści zapytania ofertowegona dostawę mebli biurowych ...
załaczniki od nr 2 do nr 4 po zmianie