Zapytanie ofertowe na zadanie pn. " Przygotowanie i opracowanie programu rewitalizacji dla gminy Kawęczyn "


uniewaznienie.pdf
 
informacja o zmianie w tresci zapytania ofertowego.pdf
poprawiony formularz ofertowy.doc
poprawiony projekt umowy.doc
odpowiedz na zapytania potencjalnego Wykonawcy.pdf
 
zapytanie ofertowe.pdf
zalocznik nr 1 formularz ofertowy.doc
zalocznik nr 2.doc
zalocznik nr 3.doc
zalocznik nr 4 szczegolowy zakres prac.pdf
zalocznik nr 5 projekt umowy.pdf