Zapytanie ofertowe pn. "Usługa pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Kawęczyn”


 
 
 
Informacja o wyborze oferty.pdf
 
Zapytanie ofertowe.pdf
zał od nr 1 do 3.doc