Informacja o wyborze oferty w zapytaniu ofertowym na "Budowę linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Leśnictwo i Marianów oraz przebudowę istniejącej linii napowietrznej nn 0,4 kV w miejscowości Młodzianów".


 
 
 
informacja o wyborze oferty- zapytanie ofertowe.pdf