Informacja o wyborze oferty na „Wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych usytuowanych na terenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kawęczyn”.


 
Informacja o wyborze oferty.pdf