Zapytanie ofertowe pn. „Urządzenie strefy rekreacji i aktywnego wypoczynku w Kawęczynie”


Informacja o wyborze oferty.pdf

 

INFORMACJA

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego Zamawiający przedłuża termin składania ofert do środy 31 sierpnia do godziny 11:00.

infrmacja.pdf
 
ODPOWIEDZ NA PYTANIA POTENCJALNYCH WYKONAWCÓW
ODP NA PYTANIA.PDF 
Zap. ofertowe.pdf
Formularz ofertowy z zal..doc
Dok techniczna.pdf
Kosztorys inw. slepy.pdf
Rys. 1.pdf
Rys. 2.pdf