Informacja o wyborze oferty na "Wywóz nieczystości ciekłych z nieruchomości stanowiacych własność Gminy Kawęczyn"


Informacja o wyborze oferty.pdf