Informacja o wyborze oferty w drodze zapytania ofertowego wg Regulaminu UG do 30 tys. e. na "Dostawę paliw dla potrzeb Urzędu Gminy w Kawęczynie w 2016 roku”.


Informacja o wyborze oferty.pdf