Obwieszczenie Wójta Gminy kawęczyn w sprawie wydania decyzji w o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na budowie sieci wodociągowej w Żdżarach


Obwieszczenie Żdżary 1.pdf