OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Kawęczyn przy drodze powiatowej nr 4491P z Kowali Pańskich do Głuchowa.


Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kawęczyn